op elk moment

Wanneer kan ik de Verandermogenmeting inzetten?

De Verandervermogenmeting kan van nut zijn in elke fase van een verandering. Vooraf bij het bepalen van de aanpak, maar ook tijdens de uitvoering van het verandertraject en/of achteraf bij de evaluatie.

veerkracht verandervermogen

Inzet vooraf

Vooraf kan de meting helpen om de veranderstrategie vorm te geven, door antwoord te geven op vragen als:

  • Bij welk onderdeel van de organisatie zien we de gunstigste voedingsbodem voor veranderingen, waardoor dat onderdeel het meest geschikt is voor een pilotproject?
  • Op welke afdeling hebben de medewerkers last van gevoelens van onveiligheid, waar eerst iets aan gedaan moet worden voordat een verandering kan worden doorgevoerd?

 

 

 

kleine valley
Inzet tijdens verandering

Tijdens een lopend verandertraject kunt u de meting inzetten om bij te sturen, achteraf helpt hij u om het traject te evalueren. Bijvoorbeeld door de volgende vragen te beantwoorden:

  • Is (of was) de kwaliteit van de verandercommunicatie voldoende?
  • Voelen (of voelden) de medewerkers zich bij het doorvoeren van de verandering genoeg gesteund door het management?

Tip
Na verloop van tijd, bijvoorbeeld na een halfjaar tot een jaar, kunt u een vervolgmeting laten uitvoeren. Zo krijgt u zicht op het effect van de maatregelen die u hebt genomen.