Hoe verbind je verschillen bij sociale veiligheidsvraagstukken?

  Steeds meer sociale veiligheidsvraagstukken zijn complex. Hoe werk je daarbij samen aan maatschappelijk effect? Wij bekeken de praktijk en hielpen met het verbinden van verschillen voor vooruitgang.

  Een belangrijke oorzaak van deze complexiteit is het verdwijnen van grenzen voor mensen, kapitaal en informatie. Dit blijkt keer op keer uit academische studies. Ook Europol en het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn hiervan overtuigd.

  Bestuurbaarheid van veiligheid

  De complexiteit brengt de bestuurbaarheid van veiligheid in het geding. Dit vraagt gezamenlijke inspanningen van meerdere beleidsterreinen evenals partners die veiligheidsbevordering niet als primaire taak hebben. Dit leidt tot bestuurlijke drukte, vraagt veel afstemming en betekent ook schouder aan schouder opsporen en handhaven.

  De bestrijding van drugscriminaliteit in het zuiden van Nederland is daar een voorbeeld van. De drugsproblematiek leidt tot vele (dodelijk) slachtoffers en is in toenemende mate verbonden met de bovenwereld. Daarbij faciliteren overheden en bedrijven bedoeld én onbedoeld deze zware criminaliteit. Om dit groeiende complexe probleem tegen te gaan, werken uiteenlopende overheidsdiensten intensief samen. Niet alleen op papier maar juist ook in de praktijk van opsporing en handhaving. Het doel is tweeledig: maatschappelijk rust terugbrengen én verhoging van de weerbaarheid van het openbaar bestuur.

  Onderzoek operationele samenwerking

  Als Van Aetsveld hebben wij de operationele samenwerking van de overheidsdiensten in Brabant onderzocht en geadviseerd. Wij keken naar meerdere casussen, waaronder een grote operationele actie waaraan meer dan 500 personen namens negen organisaties deelnamen. Iedere organisatie met zijn eigen belangen, taken, bevoegdheden, processen, cultuur en ervaringen.

  Met gedegen onderzoek hebben wij de praktijk van samenwerking afgezet tegen de ambitie én ontwikkelfases van samenwerking. Daarbij viel op dat betrokkenen elkaar persoonlijk goed kenden door eerdere samenwerking en ‘op papier’ was de samenwerking goed beschreven. Hierdoor was het onderling vertrouwen groot. Onverwachtse gebeurtenissen maakten evenwel duidelijk dat de relatie aan diepte kon winnen: nog beter zicht op taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden én een sterkere verbinding tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarbij hebben wij het scenariodenken én de focus op permanente ontwikkeling geïntroduceerd.

  Ons onderzoek met gerichte en gedragen adviezen werd goed ontvangen. Hiermee werden de onderlinge relaties en gezamenlijk organisatie verder versterkt en werd realisatie van de strategie mogelijk. Zo is de samenwerking naar een volgend niveau gebracht.

  Benieuwd hoe wij uw samenwerking laten groeien? Bel en maak een afspraak met Mark Albers. Hij vertelt u graag over onze visie op het Verbinden van Verschillen voor Vooruitgang.