Praat mee in verdiepingsessies over onderwijs

    Eind mei en begin juni heeft SURF in samenwerking met van Aetsveld drie Open Space bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema ‘open en online onderwijs’. Het doel hiervan was om de behoefte rondom dienstverlening (vanuit SURF) voor open en online onderwijs in kaart te brengen. Een Open Space sessie is een werkvorm om op een open en vrije manier met een grote groep mensen in gesprek te gaan. Zo’n 75 deelnemers uit diverse geledingen van het onderwijs (Studenten, docenten, medewerkers, IT’ers, bestuurders en adviseurs) hebben met veel enthousiasme in deze sessie’s meegepraat over de toekomst van het (hoger) onderwijs. Uit de sessies blijkt onder andere dat er veel interesse voor dit onderwerp is en ook veel materiaal online beschikbaar is.

    Jouw inzicht en mening is belangrijk

    Inmiddels zijn er verdiepende sessie’s gepland om over een aantal onderwerpen door te praten. Er zal dieper worden ingegaan op het digitale studentdossier, learning communities en het beschikbaar maken en vinden van online leermateriaal. Na deze verdiepende sessie’s zal Van Aetsveld samen met SURF de resultaten presenteren. Houdt hiervoor onze website (of die van SURF) in de gaten.

    Wil je graag over deze onderwerpen meedenken en van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Koos de Heer.