Verandervermogen

Helder zicht: meet het verandervermogen van uw organisatie.

Stel, uw veranderingen lopen soepeler. Uw medewerkers ervaren minder weerstand, waardoor projecten eerder eindigen en minder vaak mislukken. U merkt dat uw medewerkers veerkrachtig en energiek veranderingen aangaan. Heerlijk toch? Wilt u dit ook, dan gunt u uw organisatie een groter verandervermogen. Een eerste stap daarnaartoe is dat verandervermogen te meten. Met de Verandervermogenmeting.

U krijgt met de verandervermogen meting inzicht in vijftien factoren die volgens wetenschappelijke inzichten een belangrijke rol spelen bij organisatieverandering.

De meting:

  • maakt zichtbaar op welke factoren uw organisatie al positief scoort, en waar nog eventuele knelpunten zitten;
  • bestaat uit een vragenlijst en een aantal interviews;
  • is toepasbaar en van nut bij zowel veranderingen met een duidelijke opleverdatum als meer geleidelijke veranderprocessen en kan op elk moment worden ingezet.

 

Meer betrokkenheid en meer geslaagde veranderingen

  • De meting genereert waardevolle informatie en duidelijke handvatten om verandering(en) vorm te geven. Door de gesignaleerde knel­pun­ten gericht weg te nemen – en daarbij de positieve factoren te benutten – vergroot uw organisatie de kans dat veranderingen slagen en op tijd afgerond zijn.
  • Onze ervaring is dat medewerkers de meting op zichzelf al ervaren als een positieve stap. Dit vergroot de betrokkenheid.
  • Als een verandering succesvol is geweest, zijn mensen eerder bereid om aan een volgende verandering mee te werken. Zo kan een positieve spiraal ontstaan, waardoor de organisatie er als geheel steeds beter in wordt om geslaagde veranderingen vorm te geven.

‘DANKZIJ DE INZICHTEN UIT DE METING GAAT DE DISCUSSIE NIET MEER ZOZEER OVER ‘OF HET WEL ECHT ZO IS’, MAAR KUN JE VEEL EERDER DOORSTAPPEN NAAR DE ACTIES.’

‘DE INTERVENTIES EN AANBEVELINGEN ZIJN PRAGMATISCH EN BRUIKBAAR’

‘CONCRETE HANDVATTEN OM BETER MET VERANDERINGEN OM TE GAAN.’

Meer weten?
Neem contact op met Koos de Heer, consultant bij Van Aetsveld.

download button