Veerkrachtig en energiek

Veerkracht bij veranderingen

Veel organisaties verwachten dat ze bij het doorvoeren van veranderingen meteen productiever worden. In de praktijk worden ze echter eerst tijdelijk mínder productief. De beoogde voordelen worden meestal pas na een tijdje waargemaakt. De tijdelijke terugval die daaraan voorafgaat, noemen we de valley of despair, het dal van de wanhoop.

infoGrafiek_01Accepteer het dal

Tot op zekere hoogte moeten we dat dal accepteren; het zal er altijd zijn. Maar hoe diep het is en hoe lang het duurt voordat uw organisatie er weer uit klimt, hangt af van een groot aantal veranderfactoren.

Bijvoorbeeld:

  • de samenhang en veiligheid in uw organisatie;
  • de veerkracht en het enthousiasme van de mede­werkers;
  • de kwaliteit van de communicatie rond verandering;
  • de mate waarin de medewerkers zich gesteund voelen door het management;
  • de kwaliteit van de aansturing van de veranderingen.

Deze en andere factoren worden gemeten in de Verandervermogenmeting.

Inzicht in het verandervermogen

De Verandervermogenmeting geeft inzicht in het verandervermogen van uw organisatie, zodat u kunt interveniëren waar nodig.

Uiteraard kan de meting ook nog later plaatsvinden, tijdens een lopende verandering of na afloop (ter evaluatie).