Peter van Dusseldorp

  “Programmamanager veiligheidsdomein“

  Van strategie of beleid naar daadwerkelijke uitvoering

  Peter voert opdrachten uit in het veiligheidsdomein. Hij richt zich op programmamanagement, interim-management, organisatieadvies en auditing. In die rollen levert hij toegevoegde waarde voor de klant, de medewerker, Van Aetsveld én de beoogde maatschappelijke veiligheidseffecten.

  “Door gedrevenheid, eigen mening en denkkracht vertrouwen partners op hem. Is goede gesprekspartner voor strategisch management en vertaalt organisatiestrategie naar operationele doelen. Behoudt bij lastige context (positieve) energie. Sterk netwerk.”

  Ervaring

  • Taskforce / RIEC Zeeland West Brabant – Programmamanager zeehavens
  • Zeehavengebied Moerdijk – Coördinator Ondermijningsbeeld
  • RIEC Den Haag – Verandermanager aanpak ondermijning
  • Gemeente Gouda – Programmaleider aanpak ondermijning en supervisor Quick Scan weerbaar bestuur
  • De Nederlandsche Bank – Projectleider vertrouwensfuncties
  • Nationale Politie – Hoofd regieteam en hoofd bedrijfsvoering staf korpsleiding
  • Politie en Openbaar Ministerie – Landelijk projectmanager FinEC bij politie en programmamanager Afpakken
  • Dienst Luchtvaart Politie – Kwartiermaker nieuwe luchtvloot
  • Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging – Interim plv. diensthoofd
   Uitvoeren (vertrouwelijke) audits in het veiligheidsdomein als International certified Auditor Instituut Nederlands Kwaliteit en EFQM Excellence Model.

  “Ik wil graag benadrukken dat (ondanks een lastige start) de samenwerking bijzonder bevalt. Mijn waardering voor het overzicht dat je hebt, en rekening houdt met de gevoeligheden die rondom dit onderwerp spelen.”

  Van strategie of beleid naar daadwerkelijke uitvoering

  ‘Een eerlijke en integere maatschappij. Handhaving van het recht, bestrijding van het onrecht. Organisaties en mensen van een onmachtige in een machtige situatie brengen. Van strategie of beleid naar daadwerkelijke uitvoering. Op betrouwbare wijze samenwerken, degelijkheid, betrouwbaarheid. Sterk in het verbinden van (keten-)partners en verkrijgen van acceptatie en draagvlak.’