Peter van Dusseldorp

  “Wat ik doe, doet er toe!“

  Waar ik ben ontstaat beweging. Mensen hebben ook vaak het idee dat ze onderdeel zijn van ‘een beweging’, richting één of meer strategische doelen of ambities. Het gaat echter niet altijd even gemakkelijk als je met elkaar ‘in beweging’ bent. Voor mij betekent elke beweging dat ik weer mijn kennis- en vaardigheidsgrenzen opzoek. De automatische piloot is taboe. Zonder wrijving geen glans.

  Veranderdomein

  Ik voer zelf opdrachten uit in het veiligheidsdomein. Ik lever toegevoegde waarde voor de klant, de medewerker, Van Aetsveld én de beoogde maatschappelijke veiligheidseffecten. Sinds 2007 werk ik nu bij Van Aetsveld. Voor mij een ideale thuisbasis uit het oogpunt van collegialiteit, kennisdeling en persoonlijke ontwikkeling. Dit bedrijf ervaar ik ook als een bron van in te zetten deskundige projectmanagers en veranderaars.

  Mijn werk bestaat uit het daadwerkelijk leiding geven aan strategische en/of ingewikkelde verandertrajecten, of de randvoorwaarden daarvoor organiseren. Soms onderzoek ik vooraf samen met de opdrachtgever of er een reële noodzaak bestaat voor (grote) veranderingen of koerswijzigingen en het ontwikkelen van een meest adequate aanpak daarbij.

  Hieronder een aantal van mijn opdrachten gedurende de afgelopen 7 jaar:

  • Programmamanager: doorontwikkeling procesmanagement (organisatie > 5000, 2 jaar)
  • Interim-manager: veiligheidsdienst (hoog afbreukrisico, 9 maanden)
  • Vooronderzoek: samenvoeging twee inlichtingendiensten ( 2 maanden)
  • PIDmanager: implementatie nieuwe luchtvloot ( > 100 miljoen, 4 maanden)
  • Programmeren versterkingsprogramma’s politie ( 4 maanden)
  • Vooronderzoek verbetering aanpak kinderporno/kindermisbruik (3 maanden)
  • Implementatiemanager financieel-economisch rechercheren bij politie (3 jaar, 100 specialisten toevoegen, aanpassen organisaties en formatie, werkwijzen)
  • Doorlichten van de Dienst Programmamanagement en alle lopende programma’s van een overheidsorganisatie ( 4 maanden, > 5000 fte, 8 programma’s)
  • Strategisch adviseur implementatieorganisatie van een ketenprogramma en procesbegeleider uitvoerende deelprojecten.

  Meer in het algemeen heb ik samen met opdrachtgevers de afgelopen 18 jaar aan de basis gestaan van concernbrede strategische ontwikkelingen, zoals professionalisering van proces- project- en programmamanagement en de inhoudelijke thema’s: ACCACIA, ABRIO, Aanpak van kinderporno, FinEC, Afpakken.

  Combinatie van people- en verandermanagement

  Ik ben sterk gedreven en betrokken bij de opdrachten die ik uitvoer. Mensen geven mij regelmatig terug dat ik een zeldzame combinatie vertoon van vaardigheden van people management met kennis en plezier in modelontwikkeling en abstracte benaderingen. Voor mijzelf is die combinatie niet meer dan logisch. Veranderen is mensenwerk, maar je moet ook in staat zijn om je aanpak te visualiseren en te verklaren. Kunnen communiceren met mensen op de werkvloer, de professionals, het management en dus ook met de bedrijfsarchitect en de kwaliteitsmanager is essentieel. Opdrachtgevers moet het gevoel hebben dat ze je kunnen vertrouwen, hun belangen en doelstellingen bij jou in goede handen zijn.

  Ambities

  Ik vind het belangrijk goed op te hoogte zijn van gangbare methoden van projectmanagement en verandermanagement en daar ervaring mee hebben opgedaan. Ervaring en inlevingsvermogen in lijnmanagement en dilemma’s is net zo belangrijk. De opdrachtgever verwacht iemand die een oplossing voor zijn of haar uitdaging of probleem aandraagt, waarbij rekening wordt gehouden met historie, cultuur, kracht en zwaktes van de organisatie. Daarmee kom ik ook op een gemene deler van de mensen bij Van Aetsveld: de drive om organisaties in staat stellen de ambities waar te maken! Daarnaast wil ik samen met collega’s er voor zorgen dat Van Aetsveld een toonaangevende verander- en innovatiepartner in het veiligheidsdomein zal worden.

  Verder besteed ik veel aandacht aan de ontwikkelingen van de veiligheidsregio’s, veiligheidshuizen, landelijke meldkamerorganisatie, LIEC/RIEC, samenwerking in de veiligheidsketen en de zogenaamde zwermbenadering. Ik doe dat omdat ik er in geloof dat deze ontwikkelingen de maatschappelijke veiligheid vergroten en wij met de inzet van onze expertise de slaagkans vergroten van implementatietrajecten.

  Passies

  Organisaties en mensen van een onmachtig in een machtig gevoel krijgen zodat ze zelf de door hen gewenste toekomst vorm kunnen geven. Abstracte strategische doelen vertalen naar haalbare en motiverende SMARTdoelen én tegelijkertijd problemen oplossen van de professionals in de uitvoering. Collega’s van Van Aetsveld faciliteren om met elkaar nieuwe vormen van producten, dienstverlening en vaardigheden te ontwikkelen, passend bij de knelpunten die zij zelf signaleren in hun opdrachtomgevingen. En dit dan breed beschikbaar te maken voor het veiligheidsdomein.

  Fascinaties

  De rol van taal bij organisatieveranderingen. De balans tussen systeemaspecten van veranderingen en een focus blijven houden op context (waartoe en voor wie doen we dit…). Verbinden.