Mark Albers

  “Er is maar één manier om te leren. En dat is door actie!” Paulo Coelho, De Alchemist“

  Verandervermogen betekent voor mij continu ontwikkelen, groeien en het opdoen van kennis en ervaring. Dat maakt me een veranderaar. Ik neem iedereen serieus, luister naar wat mensen te zeggen hebben en doe er vervolgens wat mee. Dat is wat mij drijft beweging creëren en betrokkenheid bij mens en organisatie. Mijn kracht is het bereiken van resultaten. Zorgen dat veranderingen het effect bereiken dat nodig is.

  Groeien met team en collega’s

  Daarbij is het afleggen van een mooie en leerzame weg vaak net zo belangrijk als een van tevoren vastomlijnd einddoel. Ruimte nemen om gericht terug te kijken en te leren. Tijdens de route groeien teams, collega’s en ikzelf. Uiteindelijk bereiken we dan iets waar we trots op zijn, wat organisaties verder brengt en wat de maatschappij veiliger maakt.

  Leren, leren en leren

  Mijn passie is te leren, leren en leren. Niet primair uit boeken, maar vooral door nieuwsgierig te zijn en te doen. Door te vragen, waar te nemen en mee te doen. En ik draag de opgedane kennis graag uit, in het werk en als hoofddocent van een aantal opleidingen. Ik verdiep me in de inhoud van het werk, word materie-deskundig. En dat is voor mij van belang, dat maakt me enthousiast en dat straal ik uit.

  Veranderaar in de aanpak van Ondermijning

  Als hoofddocent voor het Studiecentrum voor bedrijf en overheid beheer ik diverse onderwerpen. De rode draad is de aanpak van Ondermijning. Dat komt naar voren in het vak van de Bibob Coördinator, bij informatie-uitwisseling en Big Data. Samen met vakinhoudelijk specialisten breng ik de deelnemers een stap verder in hun ontwikkeling. Praktijk- en oplossingsgericht en in onderlinge samenwerking. Want ook in de groep zitten vaak specialisten die hun collega’s verder willen helpen. Ik zorg dan voor een stimulerende context.

  Kenmerkende manier van werken

  Kenmerkend voor mij: mijn energieke manier van werken en de drive om veranderingen zichtbaar en snel voor elkaar te krijgen. Mijn teamgerichtheid, lerend en enthousiasmerend vermogen en de focus op concrete business value maken me een ware veranderaar!