Mark Albers

  “Oplossingen, scenario’s en inzicht in de haalbaarheid“

  Strategisch beslissingsondersteuner

  Mark heeft een strategische blik, denkt snel en kan grote lijnen vertalen naar concrete voorbeelden uit de praktijk. Waar verandering moet ontstaan komt hij het best tot zijn recht. Koppel Mark aan een strategisch beslisser met een uitdagende vraag en hij levert oplossingen, scenario’s en inzicht in de haalbaarheid.

  Ervaren trainer

  Door zijn brede en diepe kennis op veel domeinen, verzorgt Mark trainingen. Dat kan zijn op het vakgebied projecten, samenwerken tussen organisatie en veranderingen. Maar net zo goed op bewustwording op integriteit en ondermijning of de toepassing van de wet Bibob. Als trainer werkt Mark veel samen met onze partner, het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

  “It has been a pleasure for me to work with you. All members got several new insights thanks to the sharing of your experience. Thanks again for all your preparation and openness to adapt to our needs.”

  Ervaring met veranderingen in gang zetten

  Nationale Politie – Aanpak ondermijning. Voor de korpsleiding van de politie heeft Mark de opstart van het programma aanpak ondermijning verzorgd. Midden in een grote reorganisatie kwamen daarbij strategievorming, verandering van werkwijze en een betere verbinding met de maatschappij bij elkaar.

  Aanvalsprogramma informatievoorziening – project Agora. Hoe zet je een platform op voor samenwerken, dat gebruikt wordt in de dagelijkse politie­praktijk? Vanuit de vernieuwing van de informatievoorziening bij de politie waren de systemen beschikbaar. Hoe sluit je dan aan bij vraag in het veld en creëer je een omgeving waarin samenwerking ontstaat? Door een strategie uit te werken, kaders te zetten en vervolgens initiatieven de ruimte te geven om te leren, ze een platform te bieden waardoor andere groepen gebruikers vanzelf aansluiten.

  Aanpak van ondermijning – informatie-uitwisseling bij samenwerking. Inzichten uit Big Data opbouwen tussen partijen en zorgen dat daarop legitieme vervolgacties mogelijk zijn. De aanpak van ondermijning vraagt om andere manieren van samenwerken en informatiedelen. Diverse gemeenten worstelden met die vraagstelling. Door training, procesontwerp, privacy-analyses en inzichten in de uitdagingen van ondermijning zijn zij geholpen en konden zij aan de slag.

  “Mark is als geen ander in staat complexe problematiek te doorzien. Hij legt duurzame, menselijke verbindingen in een complex netwerk met een grote diversiteit aan belangen. Hij benut zijn uitzonderlijke talent om de consequenties van organiseerprincipes te verbinden met de operationele werkelijkheid van de mensen die de aanpak van fraude, witwassen, afpakken en ondermijning in de frontlijn uitvoeren. Het was verrijkend om met hem samen te werken.”

  Inzicht, ondernemerschap en analytische vaardigheden

  ‘Mijn unieke combinatie ligt in inzicht, ondernemerschap en zeer sterke analytische vaardigheden. Ik bekijk een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken, analyseer wat er aan de hand is en schakel direct naar mogelijkheden om het op te lossen. Mijn energie komt los bij grote complexe vraagstukken en acute crises. Dan kom ik helemaal tot mijn recht.’

  “Mark scoort zowel hoog op IQ (inhoud) als EQ (verbinding met operationeel, andere stakeholders). Hij heeft een rechte sterke rug, blijft staan in de wind en weet draagvlak te krijgen en behouden bij spelers waar het om gaat.”