Klaas Litjens

  “De praktijk centraal! Met gereedschap en instrumenten naar resultaten.“

  Ik ben Klaas Litjens en ik vind het belangrijk om met iedereen samen te werken aan bestuurlijke weerbaarheid. Door ieders taal te spreken zorg ik ervoor dat iedereen op een gelijkwaardige manier samen kan werken. Als technicus ben ik gewend om met mijn handen te werken en met mijn poten in de modder te staan. Tegelijkertijd vragen verbeteringen in processen soms ook op beleidsniveau om verandering.

  Van operationeel naar strategisch

  Naarmate ik doorleerde, merkte ik dat er een steeds grotere afstand tot de praktijk ontstond. Als vrachtwagenmonteur bij de Koninklijke Luchtmacht, tijdens mijn mbo opleiding motorvoertuigentechniek, stond ik midden tussen de monteurs. Bij mijn hbo-studie Integrale Veiligheidskunde werkte ik samen met tactisch analisten van de politie. En bij mijn Master Bestuurskunde was ik bezig met beleidsonderzoek bij een gemeente. Ik vind het jammer dat ik daarbij een toenemende afstand tot de praktijk heb ervaren. Want in de praktijk gebeurt het.

  Veiligheid

  Veiligheid als begrip is ambigu, ontastbaar en onbereikbaar. Tegelijkertijd is het toch ook zeer gewild, nastrevenswaardig en noodzakelijk. Veiligheid is iets dat de mens nodig heeft en niet in zijn eentje kan creëren. Ik steef ernaar om bij te dragen aan de sociale veiligheid, in samenwerking met alle spelers. Bouwen aan veiligheid doe je samen. Samen met burgers, bedrijven en overheden. Alleen als spelers, kennis, bevoegdheden en middelen bij elkaar komen onder een gedeelde ambitie, worden doelen effectief gerealiseerd. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen!

  Aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om bestuurlijke weerbaarheid

  Lokale overheden moeten zich weren tegen ondermijnende invloeden vanuit ‘de onderwereld’. De gevolgen van ondermijnende criminaliteit op het democratische bestel zijn groot. Daarom heb ik mijn masterthesis geweid aan bestuurlijke weerbaarheid van lokale overheden tegen ondermijnende criminaliteit. In mijn onderzoek heb ik een wetenschappelijk gefundeerd model gemaakt om die weerbaarheid inzichtelijk te maken. Daarmee kan de weerbaarheid van het lokaal bestuur in de praktijk worden gecheckt. Die check levert verbeterpunten op om het bestuurlijke weerbaarheidsniveau te verhogen. Wie durft het aan!?