Jeroen Hamers

  “The man in the middle“

  Als programmamanager / projectleider in het veiligheidsdomein ben ik resultaat- en doelgericht, een bruggenbouwer, analyticus, organisator, katalysator en netwerker die over organisatiegrenzen heen verbindingen kan leggen en de juiste mensen op de juiste manier kan laten samenwerken in netwerken ten behoeve van een veilig Nederland.

  De volgende waarden vind ik belangrijk:

  1. Samen in actie

  De netwerkpartners nemen hun verantwoordelijkheid, zien de meerwaarde van samenwerking en zetten de juiste stappen voor een optimale aanpak. Ik werk als katalysator bij de bundeling van krachten.

  2. Behulpzaam

  De geboden diensten en producten geven inzicht en vergroten het handelingsperspectief van de netwerkpartners. Ik help bij de implementatie van effectieve aanpakken, zowel op de werkvloer als in de bestuurskamer.

  3. Deskundig en energiek

  We werken als een team met bezieling, ervaren inspiratie en creëren ruimte om de deskundigheid te bevorderen, zowel in praktijk als in theorie.

  4. Betrouwbaar

  We zijn betrouwbaar, transparant en werken efficiënt.

  ‘Met het bundelen van krachten op een energieke en deskundige manier help ik partners en hun netwerkcontacten om samen slagvaardig te zijn voor een veilig Nederland.’

  Aanbeveling

  Vanuit de opdrachtomgeving De Markizaten komt de volgende aanbeveling voor Jeroen:

  Van Aetsveld heeft een hele goede naam in het werkveld. Maar Jeroen heeft echt een hele goede naam in het veld. Jeroen is zo slim in wat hij doet en hij sorteert daarmee heel veel effect! Wat vaak bij slimme mensen ontbreekt is lef. Wanneer expertise, intelligentie en lef samenkomen, ontstaat een perfecte adviseur. En dat is Jeroen.”