Amos Gomes de Mesquita

  “Handelingsperspectief bieden“

  Inclusie, samenwerking en integriteit

  Binnen project- en verandermanagement ligt de expertise van Amos in het bieden van handelingsperspectief. Dat is het in positie brengen en houden van mensen zodat zij kunnen doen wat nodig is. Amos wisselt daarbij daadkracht tonen af met (bewust) op de achtergrond acteren. Dat maakt dat de ander schittert! Inclusie, samenwerking en integriteit spelen altijd de hoofdrol voor hem.

  Ervaring

  Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid – Hoofddocent
  Vrije Universiteit Amsterdam – Senior Adviseur strategische communicatie
  Nationale Politie – Projectleider Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel 2.0 – IND; ISZW; KMAR; OM
  Nationale Politie – Programma-coach Diversiteit; De Kracht van het Verschil
  RIEC Midden Nederland / Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland – Coach Integrale Aanpak, Afpakken en Herstellen
  Nationale Politie – Project- en Verandermanagement Realisatie PDC/HR
  OM Midden Nederland – Projectmanagement Verandermanagement Afpakken
  RIEC Midden Nederland – Begeleider Open Space & Visieontwikkeling
  Politie Utrecht – FinEC Implementeren Financieel Economisch Rechercheren/Afpakken
  Brandweer Midden en West Brabant – Procesbegeleider

  Legt verbanden tussen doel, strategie en dagelijkse werk

  ‘In alle gevallen breng ik overzicht en help ik op een coachende manier bij het bieden van handelingsperspectief. Dat doe ik onder andere door verbanden te leggen tussen doel, strategie en het dagelijkse werk. Ik ben doelgericht, kijk vooruit en help betekenis te geven aan wat wel of juist niet gebeurt.’