Collega’s onder elkaar over kustwerk, ICB4 en stakeholders

  Dit doen we het liefst; ons Kenniscafé plannen op een mooie locatie met als bonus een rondleiding over het project. Zichtbaar resultaat! Deze dinsdagavond in mei was een hele mooie avond in Katwijk. We werden hartelijk ontvangen bij Kustwerk Katwijk om te leren van elkaar, de nieuwe IPMA International Competence Baseline (ICB versie 4) te bespreken en alles te horen over het Kustwerk project en stakeholders.

  Kustwerk Katwijk

  Het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2) is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en de waterschappen om op 89 verschillende plaatsen in het land primaire waterkeringen te verbeteren. De waterkering in Katwijk voldeed niet aan de wettelijke veiligheidsnormen. Omdat een veilige waterkering van belang is voor Katwijk en grote delen van de Randstad, is besloten een dijk in bredere duinen aan te leggen om de zwakke plek te versterken. Door de nieuwe waterkering is het hele centrum van Katwijk binnendijks komen te liggen. Deze constructie maakte het ook mogelijk een parkeergarage te bouwen vlak achter de nieuwe dijk. Deze oplossing is robuust en duurzaam. Als er over vijftig jaar aanpassingen nodig zijn, is dit zonder veel ingrijpen te realiseren. De combinatie van de Dijk-in-Duin en parkeergarage maakt Kustwerk Katwijk tot een innovatief project.

  En over dit innovatieve en indrukwekkende project heeft de IPMA-B gecertificeerde projectmanager, Pieter de Booij, ons met trots en plezier een inkijkje gegeven wat bereikt is vanaf het voorbereidend onderzoek dat medio 2008 begon tot en met de uitvoering en oplevering medio 2015. Telkens wijst Pieter ons op het belang van stakeholdermanagement in projecten waar inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden uit het dorp en de omgeving belangrijke partijen zijn bij de realisatie van het project. Uitgangspunt was dan ook altijd om zoveel mogelijk de Katwijkers te betrekken en te informeren. Dingen moeten beeldend worden gemaakt. Dan gaat een project echt leven in het dorp.

  kustwerk katwijkZo is er een ‘fietskoffer’ bij een duinovergang gemaakt en is tussen de dijk en de boulevard een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Aan de buitenkant is deze garage met kunstwerken van Katwijkers verrijkt. Die worden waarschijnlijk pas op termijn zichtbaar door weersinvloeden, ze zijn nu bedekt met zand.

  Een hele belangrijke schakel in het project is de omgevingsmanager geweest. Pieter liet doorschemeren dat het zeker heeft geholpen dat dit een vrouw was. Processen liepen soepel en obstakels konden worden genomen.
  Wil je meer weten over stakeholdermanagement en/of strategisch omgevingsmanagement? Neem contact op met Koos de Heer.

   

  Zie voor meer info en leuke filmpjes www.kustwerkkatwijk.nl