Social media inzetten als succesfactor in je project?

  Het Kan!

  Waarschijnlijk maak je al gebruik van social media voor het project waaraan je werkt; bewust of onbewust. Besef je ook welke uitdagingen je er uiteindelijk mee wilt oplossen? Als je social media bewust inzet, zal dit je helpen met je focus en de apps optimaal te benutten.

  Een van onze collega’s op het gebied van project- en verandermanagement bij Van Aetsveld, deed voor zijn afstudeerscriptie onderzoek naar social media in projecten. Hij ontdekte dat de waarde van social media aanzienlijk kan zijn. Zo vind je bijvoorbeeld project resources om inhoudelijke discussies mee te voeren over het project en samenwerken met collega’s dichtbij en ver weg wordt ook steeds gemakkelijker. Voor de kosten hoef je het niet te laten. De meeste apps zijn gratis of tegen een geringe vergoeding te downloaden.

  Hieronder vier situaties in projecten waarbij de inzet van social media helpt om je doel te bereiken.

  Snel reageren op actualiteiten

  Snelle korte interacties en het ophalen en delen van informatie en documentatie doe je met social media. Door onderling real time informatie beschikbaar te stellen houden projectmedewerkers en stakeholders elkaar het beste op de hoogte van alle ontwikkelingen. Zo is iedereen in staat adequaat te reageren en goede keuzes te maken op basis van de laatste actualiteiten. Deze dynamische projecten worden zeker geen logge vehikels.

  Projectmedewerkers met een hoge verantwoordelijkheid

  In conservatieve omgevingen verloopt de communicatie meestal via de projectleider of het project management office (pmo). Nu medewerkers social media kunnen gebruiken en dit ook steeds meer geaccepteerd is, zijn zij in staat zelf relevante informatie te verzamelen en/of te verspreiden. En je hebt tevens de keuze met wie je iets deelt. Whatsapp, LinkedIn, Trello of Facebook zijn veelgebruikte media. Overleg over inhoud voor het hoogst haalbare projectresultaat. Op deze manier is het eenvoudiger om medewerkers op het juiste moment te betrekken. Verantwoordelijkheid nemen wordt zo mogelijk en delegeren eenvoudiger.

  Betrek je stakeholders met social media

  Status updates verspreiden, korte discussie voeren, informatie delen over de voortgang of over activiteiten die op stapel staan. Het wordt eigenlijk steeds gemakkelijker stakeholders aangehaakt te houden. Het draagvlak voor het project zal alleen maar toenemen en het is een fluitje van een cent stakeholders te laten meedenken en ideeën te laten genereren op een laagdrempelige manier. De ‘knowledge of the crowd’ (zeker bij maatschappelijk gerelateerde projecten) wordt optimaal benut, wisselwerking wordt in gang gezet en het helpt je verder in je project.

  Het maakt niet meer uit waar je werkt

  Social media maakt de wereld steeds kleiner. Of je nu in hetzelfde kantoor zit of 300 km verderop, je kunt op elk gewenst moment in contact komen met je collega’s. Een ontmoetingsplek in de vorm van een community is zo gemaakt. Een centrale plek van ontmoeten, documenten opslaan en informatie uitwisselen over bijvoorbeeld risico’s. En al deze input blijft 24/7 beschikbaar voor de leden.

  Wil je meer weten over de resultaten van het onderzoek? Neem dan contact op met ons.