SMART Projects

Smart Projects. Waar informatie bepalend is

Snel ontwikkelende technologie

De ontwikkelingen in de informatietechnologie gaan onverminderd hard. Waar in het verleden de inzet van informatiesystemen ondersteunend was, is het gebruik van informatie nu bepalend. Als organisatie/individu doe je niet meer mee als je niet connected bent. Dat geldt zowel in de rol van afnemer als aanbieder. Diezelfde informatiesystemen maken het ook mogelijk om binnen dezelfde markt te switchen van afnemer naar aanbieder en vice versa. Monopolistische markten veranderen naar polypolie. Dat vraagt om ‘Smart Projects’!

Kennispartner op Smart Projects

Inzet van smart technologie biedt de mogelijkheid om de wereld te verduurzamen, dit in de breedste zin van het woord. De consultants en projectmanagers van ‘Smart Projects’ zetten hun expertise op het raakvlak van smart technologie en projectmanagement in om bij te dragen aan het verduurzamen van de wereld en van uw organisatie. Hierdoor zijn wij dé kennispartner voor al uw projecten op het gebied van Smart assets, Blockchain technologie, smart cities en de uitvoering van het circulaire denken.

Meer weten?

Neem contact met ons op.