Bijeenkomst bij het CCV over aanpak ondermijning: samenwerken tussen partijen is noodzaak

  Bijeenkomst Alumni Integrale Veiligheid

  Op 1 februari 2019 kwamen twintig alumni integrale veiligheid bijeen in Utrecht. Als partner van de organiserende stichting AIV sluiten we natuurlijk aan bij zo’n bijeenkomst, want samenwerken tussen partijen is noodzaak. Centraal staat de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Hoe kunnen we het openbaar bestuur het beste weerbaar maken tegen ondermijnende invloeden? Wat doe je als criminelen zich ook tegen je eigen personeel richten? En hoe kan je het buitengebied weerbaar maken door samen te werken met de spelers in dat gebied?

  Netwerk van alumni en studenten

  De verschillende opleidingen integrale veiligheid leveren jaarlijks veel startende veiligheidsprofessionals af. Het netwerk van alumni integrale veiligheid organiseert expertisesessies voor hen. Rond de 20 professionals en studenten ontmoeten elkaar op vrijdagmiddag 1 februari 2019 bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

  Het CCV ondersteunt het bestuur

  Patrick van den Brink, directeur van het CCV opent de bijeenkomst. Hij schetst de uitdaging waar we voor staan. Hoe komen we tot minder slachtoffers en minder schade? Het CCV heeft instrumenten als het keurmerk veilig wonen om die doelen te bereiken. Als oud burgemeester schetst hij ook de uitdagingen waar het openbaar bestuur mee te maken heeft. Hoe ga je als hoeder van de maatschappij om met de ondermijnende effecten van criminaliteit?

  Minder slachtoffers en minder schade

  Kom uit je koker en werk samen

  Als openbaar bestuur sta je er gelukkig niet alleen voor. Allerlei spelers in het maatschappelijk veld, publiek en privaat, kunnen en willen helpen. De uitdaging daarbij is om samen met hen de problemen aan te pakken. Als jij je straatje schoon veegt en de rommel voor een ander laat liggen, blijft het probleem bestaan. Door samen te werken kunnen we zorgen dat die rommel voorgoed verdwijnt.

  Weerbaarheid ambtsdragers verhogen

  Axel Weggelaar is actief als adviseur Integraal Veiligheidsbeleid bij het CCV. Hij richt zich op de aanpak van intimidatie, bedreiging, agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers. Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan bedreigde burgemeesters. Maar ook raadsleden ervaren bedreigingen. En als volksvertegenwoordigers staan zij vol in de schijnwerpers. Hoe zorg je voor een klimaat waarin raadsleden openlijk durven uitkomen voor het feit dat ze onder druk gezet worden? Het CCV heeft daarvoor een aantal instrumenten ontwikkeld. Want veiligheidsbeleid is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad … en als burger wil je dat daar zuiver over wordt beslist!

  En weerbaarheid van het ambtelijk apparaat vergroten

  Wat minder aan bod kwam, was het feit dat de hele ambtelijke organisatie weerbaarder gemaakt moet worden. Want druk op criminaliteit levert tegendruk op. Er zijn vaak grote belangen gemoeid met besluiten die ambtenaren voorbereiden. Dat vraagt om een bestuurlijk weerbaar ambtelijk apparaat. Waar medewerkers durven te melden, actie wordt ondernomen bij bedreigingen serieus opgevolgd worden.

  Hoe werk je samen met ondernemers in het buitengebied?

  Tot slot verzorgt Paul van der Weiden, adviseur Veilig Ondernemen bij het CCV, een presentatie over het keurmerk veilig buitengebied. En dat buitengebied heeft te maken met minder capaciteit in handhaving en toezicht. En de capaciteit die er is, is versnipperd over allerlei verschillende spelers. Hoe breng je die bij elkaar? Want samenwerken tussen partijen is noodzaak! Hoe zorg je ervoor dat zij elkaar en de bewoners en gebruikers van het gebied kennen?

  Veel druk op buitengebied

  Want we zien steeds meer criminaliteit verschuiven van de stad naar het platteland. En boeren die hun inkomsten zien afnemen, staan open voor alternatieve inkomstenbronnen. Als je dan je stal verhuurd aan de verkeerde types, zit je opeens met een partij restafval van asbestsanering of, erger nog, een xtc-lab in je schuur.

  Samenwerken tussen partijen is noodzaak

  In Oost- en Zuid Nederland ontstaan steeds meer samenwerkingsvormen. Jagers, (soms als) gebiedsbeheerders, boeren en loonbedrijven werken daarbij samen om een veilige leefomgeving te realiseren. Gemeenten en politie sluiten hierbij aan. Gemeenten kunnen hierin een aanjagende rol vervullen. Zij hebben immers allerlei mogelijkheden om ontwikkeling in het gebied te stimuleren of ontmoedigen. Want het is beter om een boer inkomensondersteuning te geven, dan om zijn bedrijf te sluiten nadat hij gevallen is voor geld van een crimineel.

  Toe aan versterking van de bestuurlijke weerbaarheid van jouw organisatie?

  In de afgelopen tien jaar hebben we veel gemeenten geholpen met het versterken van hun bestuurlijke weerbaarheid. Dat doen we door de kracht van de gemeentelijke organisatie te mobiliseren. Door medewerkers bewust te maken van wat ondermijning is en waarom we het aanpakken. Door projecten te leiden en programma’s te sturen waarin integraal actie wordt ondernomen. En door integriteit bespreekbaar te maken binnen de organisatie.

  Hoe doen wij dat dan?

  Door in district de Markiezaten als programmamanager de kracht van met acht gemeenten, politie en OM te bundelen in acties. Met het organiseren van een schakelteam binnen de gemeente Gouda. En door het opleiden van integraal projectleiders en het geven van bewustwordingstrainingen. Want samenwerken tussen partijen is noodzaak! Ben je nieuwsgierig hoe we jouw organisatie daarbij kunnen helpen? Laat hieronder je gegevens achter en we maken een afspraak.

  Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.