Samen swingen in het onderwijs?

  Een aanpak om de eerste danspasjes te oefenen

  “Als je de verbinding weet te maken met docenten en ook met de studenten dan gaat het onderwijs swingen, dat merk ik”. Was getekend, Kees Boele, bestuursvoorzitter van Hogeschool Arnhem Nijmegen. Swingend onderwijs, dat klinkt gezellig. Ik zie dat samen dansen al voor me. Maar hoe krijg ik ze zover om eerst eens samen wat danspasjes te gaan oefenen?

  Dialoog aangaan

  U kunt studenten, docenten en andere betrokkenen swingend laten samenwerken in uw organisatie, maar dat vraagt wel dat u inzicht krijgt in hun mening, hun ideeën en hun dromen. Een enquête kan een middel zijn dit inzicht op te halen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, die succesvol en bovendien al swingend zijn. Bijvoorbeeld door open met elkaar in dialoog te gaan. Zo worden verschillende meningen aan elkaar gestaafd, ontstaan nieuwe ideeën, groeien netwerken en wordt kennis verspreid.

  Kleinschalige Open Space sessies om ervaring op te halen

  In opdracht van SURFnet heeft Van Aetsveld een behoefteonderzoek naar open en online onderwijs uitgevoerd met een geheel eigen aanpak. Kleinschalige Open Spaces sessies gevolgd door verdiepende workshops. Een aanpak die verraste en werkte. In korte tijd kwamen rond de honderd betrokkenen uit diverse geledingen van het onderwijs samen om te spreken over open en online onderwijs. Door de opzet was er ruimte om elkaar te leren kennen, om te praten over welk onderwerp de deelnemers zelf belangrijk vonden. Dromen werden genoemd, inspirerende voorbeelden kwamen aan bod en er werd flink gediscussieerd over de toekomst van het onderwijs. Effectief swingen noemen we dat.

  Inzicht in de behoeften rondom open en online onderwijs

  De kracht van deze aanpak was dat allereerst SURFnet een helder en diepgaand beeld kreeg over de behoeften rondom open en online onderwijs. Deelnemers ondervonden veel plezier doordat zij met vakgenoten kennis konden uitwisselen rondom onderwerpen die er voor hen toe doen. Er ontstonden nieuwe contacten, nieuwe ideeën en beelden, nieuwe samenwerkingen en men leerde van elkaar. Maar ook niet onbelangrijk: er was plezier.

  Meer weten?

  Kortom, een aanpak die deelnemers en organisatie hielp om de eerste danspasjes te zetten. Op weg naar een swingende toekomst voor het onderwijs. Wilt u meer informatie over de aanpak of wat deze in het SURFnet onderzoek heeft opgeleverd, stuur een mail naar info@aetsveld.nl , dan sturen wij u het rapport zo snel mogelijk toe.