Innovatie in het hoger onderwijs. Hoe doe je dat effectief?

  Verslag van een Rondetafelbijeenkomst op 24 november 2016 over innovatie in het onderwijs met 6 onderwijsinstellingen: Fontys Hogescholen, Haagse Hogeschool, Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht en Universiteit Twente.

  gelderlandEén voor één kwamen de deelnemers binnen bij de Gelderlandfabriek in Culemborg. Een industrieel erfgoed dat in 1868 een locomotiefloods was en waar in de jaren 30 van de vorige eeuw de bekende Gelderland meubelen werden gemaakt. Na zo’n 20 jaar leegstand is dit pand nu omgetoverd tot een cultureel centrum en een inspirerende locatie om met elkaar in gesprek te gaan over een belangrijk thema: het implementeren van onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs. Vooraf stond vast, dat niet iedereen alle antwoorden heeft. Het was daarom zinvol om elkaars kennis en ervaringen te delen.

  Blended learning casus

  Als casus presenteerde Jaap van Voorst, Directeur van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Utrecht, de implementatie van Blended Learning binnen de faculteit Educatie. Een innovatietraject met een flinke ambitie waarbij een zeer groot deel van het onderwijs binnen de faculteit Educatie een transformatie heeft doorgemaakt. Vanuit de ambitie “inspireren om te leren” heeft de Hogeschool Utrecht ingezet op een andere onderwijsvorm. Niet de ICT-middelen zijn leidend geweest, maar de visie dat kennisverwerving door studenten zelfstandig kan plaatsvinden (met behulp van ICT). Kennistoepassing en kenniscreatie vindt daarnaast plaats in face-to-face bijeenkomsten a.d.h.v. activerende werkvormen. Inmiddels zijn er veel positieve effecten te herkennen, die hebben geleid tot een belangrijke kwaliteitsimpuls. De waardering door studenten is omhoog gegaan en de recent gehouden accreditatie heeft een zeer goede uitkomst gegeven.

  Dilemma’s bij vernieuwing

  De daarop volgende discussie met de deelnemers ging vooral over dilemma’s die spelen bij het realiseren van onderwijsvernieuwing. Vooral het vraagstuk of je ruimte wil geven voor vernieuwingen vanuit de organisatie of dat je meer van bovenaf een verandering moet/kan initiëren leefde bij de gesprekspartners. Hogeschool Utrecht heeft bewust gekozen voor een top-down gestuurde verandering. Hiervoor waren meerdere redenen, waarbij vragen vanuit een aantal klanten naar een blended onderwijsconcept en het urgentiebesef dat het anders en beter moest de belangrijkste redenen waren. De deelnemers waren het erover eens dat de omstandigheden bij de Hogeschool Utrecht het mogelijk maakten om op deze wijze een grootschalige vernieuwing aan te pakken. Een belangrijke vraag bij elke onderwijsvernieuwing is op welke ‘knoppen’ je kan drukken om de vernieuwing een ‘boost’ te geven. Andere dilemma’s die werden besproken betroffen de vraag welke groep bepalend is voor het tempo van onderwijsvernieuwing (de vernieuwers of volgers) en in hoeverre je het risico wil/kan lopen dat er fouten worden gemaakt.

  Unaniem waren de deelnemers het eens dat het een inspirerende en leerzame bijeenkomst was, waarbij ook volop werd genoten van het heerlijke Italiaanse eten dat op tafel kwam. Iedereen kijkt uit naar een vervolg.

  Bent u ook geïnteresseerd in onze ronde tafelbijeenkomsten in het Hoger Onderwijs, neem dan contact ons op.