Congres radicalisering en terrorisme

    Een belangrijke les van het congres Radicalisering & Terrorisme was dat overheid, bedrijfsleven en wetenschap elkaar nodig hebben om tot innovatieve oplossingen te komen voor een veiligere wereld. De rol die The Hague Security Delta Campus, het grootste veiligheidscluster van Europa, hierin speelt is onontbeerlijk. Overheden, innovatieve bedrijven en toonaangevende kennisinstellingen worden samengebracht om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor de aanpak van radicalisering en terrorisme.

    Dit congres, met oud-collega Menno Klopper als dagvoorzitter, bood overheden, bedrijven en kennisinstellingen een podium om kennis, producten en diensten te delen. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. In de terugblik op het congres wordt alles voor u nog eens op een rijtje gezet. Heel handig voor uw dagelijkse praktijk of gewoon om informatie tot u te nemen over ontwikkelingen op dit gebied.

    Inmiddels is er in Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2016, nummer 3 een artikel verschenen, waarin nogmaals wordt benadrukt dat het samenbrengen van academische en praktische kennis het beste werkt in de bestrijding. Of zoals Massoud Djabani, ex-lid van een Iraanse terroristische organisatie, adviseerde in zijn betoog: ‘Zorg dat er meer aandacht is voor het verhogen van weerbaarheid van jongen en ent ze in tegen radicalisering.’