Privacyreglement

Privacyreglement

Ons werk bestaat uit werken met en voor mensen. Dat brengt met zich mee dat we veel van mensen willen weten. Om u als klant goed te bedienen, om u van goede opleidingen te kunnen voorzien, of om u als professional bij onze klanten in te zetten. Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat uw privacy wordt beschermd en dat er met uw gegevens geen dingen gebeuren die u niet wilt. In dit privacyreglement kunt u daarom lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Waarom gegevens registreren?

We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om goede dienstverlening te kunnen blijven uitvoeren bij onze klanten inclusief de daarvoor benodigde bedrijfsvoering (administratie). De gegevens die we krijgen worden niet voor andere doeleinden gebruikt. We registreren (veelal door uzelf aangeleverde) gegevens, aantekeningen en correspondentie die we lopende onze relatie met u verzamelen.

Hoe worden gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard in een dossier in ons centrale automatiseringssysteem. Dit systeem is alleen toegankelijke voor daartoe geautoriseerde medewerkers en beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. Als u wilt, zullen we laten zien wat we over u hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft u er recht op dat die worden aangepast. Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals godsdienst, afkomst of politieke kleur. Deze gegevens worden door ons niet geregistreerd.

Geheimhouding

Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. We verstrekken geen informatie over u aan derden. Daar wijken we alleen van af in het belang van uw opleiding of inzet als professional. Onze medewerkers hebben daarom een geheimhoudingsverklaring getekend.

Gegevens weer verwijderen

Als u niet langer bij ons klant bent of professional die via ons ingezet wordt, worden uw gegevens maximaal 5 jaar bewaard en wordt hierna vernietigd, met uitzondering van gegevens waarvan wettelijk wordt geƫist dat deze langer bewaard blijven. Die periode hebben we nodig voor onze administratie, bijvoorbeeld voor resultaatmeting of boekhoudkundige controles. Uiteraard kan uw dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien.

Mocht u bij Van Aetsveld een beveiligingsprobleem signaleren, lees hier dan hoe te handelen.