Incompany opleiden goed voor de werksfeer

  Het positieve effect van training
  op werknemers, werkgevers en de werksfeer

  Het effect van trainingen is de laatste jaren weer behoorlijk onder de aandacht gekomen. Met name door de theorie van Charles Jennings over het 70-20-10 framework. De stelling van Jennings is dat mensen het meeste leren in de dagelijkse praktijk (70 procent), in tegenstelling tot het leren van formele leersituaties (10 procent). Ik geloof dat doelgerichte trainingen echt een bijdrage kunnen leveren aan persoonlijke ontwikkeling.

  Integreer de training in de veranderkundige aanpak

  Een aantal dagen uit het werkveld stappen en reflecteren op wat je doet en hoe je dat doet, creëert rust. Dit zorgt ervoor dat je naast het leren in de dagelijkse praktijk ook aandacht hebt voor andere aspecten waarvan je kunt groeien en wijzer wordt. Waar ik een lans voor wil breken, is om trainingen te gaan zien als een integraal onderdeel van de veranderopgave die organisaties hebben. Nog te vaak zie ik dat een leergang als een losse component wordt beschouwd die niet wordt opgenomen in een veranderkundige aanpak. Hierdoor verzwakt het effect van een training.

  Het professionaliseren heeft meerdere dimensies

  Bij veel organisaties worden we gevraagd om te helpen bij het verbeteren of professionaliseren van projectmanagement. Wat mij betreft een multidimensioneel vraagstuk. Het gaat immers vaak om cultuur, vaardigheden, kennis, faciliteiten en het aanbrengen van de juiste condities en aangepaste systemen. Professionaliseren van het projectmanagement is dus een verandervraagstuk met meerdere dimensies.

  Een stilstaande werkcontext

  Toch kiezen veel organisaties ervoor om een losse training te kopen die is gericht op kennis, vaardigheden en de houding van individuen. Het zou best kunnen dat dit soort leergangen maar 10 procent rendement hebben, want zodra de deelnemers terugkomen op hun werkplek is er in de context waarin ze werken niets veranderd. Je loopt als projectmanager nog steeds tegen dezelfde problemen aan, zoals het ontbreken van een resultaatgerichte cultuur.

  Het effect van training, indien deze goed wordt ingezet

  Ik ben van mening dat het effect van trainen significant verhoogt als we het gaan zien als een veranderkundige interventie. Wanneer we weten dat een cultuurverandering gewenst is om projecten beter te managen, neem het voorbeeld naar een meer resultaatgerichte cultuur, dan kunnen we anders omgaan met een trainingsgroep. Ten eerste worden hierdoor de organisatie en deelnemers bewust gemaakt van de fouten. Bovendien wordt duidelijk welke kansen de organisatie misloopt doordat deze onvoldoende resultaatgericht is. Dit kan in een aparte workshop tot stand komen. Hierin wordt vervolgens met elkaar de noodzaak uitgesproken om echt tot een oplossing te komen.

  Projectmanagers naar een hoger niveau tillen

  Vervolgens kunnen de voorbeelden uit de praktijk in een training centraal worden gesteld. Hoe komt het dat er te weinig op resultaat wordt gestuurd, wat kan de projectmanager hieraan doen en welke steun is hierbij nodig? Door verschillende praktijksituaties te behandelen, bespreken en te oefenen, leren projectmanagers het geleerde direct toe te passen. Hierbij ervaren ze steun van collega’s, want iedereen heeft last van dit probleem.

  Van training naar trainer

  Aan het einde van de cursus weet de trainingsgroep te vermelden wat er binnen de organisatie moet veranderen. Hierdoor kunnen de projectmanagers een echte bijdrage leveren aan de gewenste verandering. Dit wordt hierna direct besproken tussen enkele leidinggevenden en de projectmanagers. Vervolgens kan een workshop worden georganiseerd voor een grotere groep leidinggevenden waarin enkele projectmanagers hun bevindingen inbrengen. In deze workshop staat het gedrag van de leidinggevenden centraal.

  Ontdek het positieve effect van trainingen

  Het voorbeeld dat ik net heb toegelicht, is maar een simpele weergave van drie interventies die aan elkaar gekoppeld zijn en zal waarschijnlijk niet het complete veranderplan omvatten. Maar het voorbeeld maakt wel duidelijk dat het benaderen van trainingen als veranderkundige interventies, veel meer kan opleveren dan wanneer deze als losstaande leersituaties worden beschouwd.

  Meer weten?

  Zet dit je aan het denken over het effect van trainingen? We denken graag met je mee.