Opleiden om de weerbaarheid tegen ondermijning te verhogen

  Samenwerken tegen ondermijning vergroot veiligheid

  Regelmatig verzorgt Van Aetsveld opleidingen bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO).  De rode draad van onze betrokkenheid is het versterken van organisaties in hun aanpak van ondermijning. Opleiden draagt daaraan bij. Met onze ervaring uit de praktijk, het vervullen van docentschappen en het geven van interactieve spreekbeurten onderhouden wij onze expertise. En die expertise delen we graag.

  Als docent krijgen en geven wij een regelmatige update van inzichten en zorgen we ervoor dat we onze rol in de aanpak van ondermijning optimaal kunnen vervullen. Hieronder enkele voorbeelden van wat samenwerking -een belangrijk aspect bij de aanpak van ondermijning- teweeg kan brengen en wat je ermee kunt bereiken.

  sbo

  Ondermijning bestuurlijk aanpakken

  Het openbaar bestuur wordt geconfronteerd met schade van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van bewoners wordt bedreigd. Drugshandel, milieucriminaliteit, mensenhandel en illegale prostitutie zijn voorbeelden van criminele activiteiten die zich ook in uw gemeente kunnen manifesteren. In de cursus bestuurlijke aanpak van ondermijning versterken we de samenwerkingscompetenties van de deelnemers, bieden we inzicht in financieel forensisch onderzoek en lichten we de mogelijkheden van informatie-uitwisseling tussen partners toe.

  Weerbaarheid en integriteit

  Het aanpakken van ondermijning zet druk op de eigen organisatie. Bestuurders worden bedreigd, hebben soms zelfs persoonsbeveiliging nodig. Criminelen doen hun best om grip te krijgen op het bestuur. Om de weerbaarheid van uw organisatie te versterken is het noodzakelijk de integriteit te versterken. Amos Gomes de Mesquita is hoofddocent van de opleiding voor integriteitscoördinatoren in het publieke domein.

  Samenwerken, informatie uitwisselen en Big data is topsport

  Bij het aanpakken van ondermijning is het essentieel om samen te werken. Samenwerking met partners in het publieke en private domein is uitdagend. Wat kan welke partner bijdragen? Wie beschikt over welke informatie en inzichten? Wat mag uitgewisseld worden tussen partijen?

  Door het exploderen van de hoeveelheid informatie die we genereren ontstaan nieuwe mogelijkheden om inzicht te krijgen in ondermijning. Veiligheidspartners beschikken over steeds meer informatiebronnen. Daarmee ontstaan mogelijkheden om inzicht te krijgen in probleemgebieden en te voorspellen hoe daarop geacteerd kan worden. Van simulaties van overstromingen waarbij getoond wordt welke vluchtroutes beschikbaar zijn tot het in kaart brengen van jeugdgroepen en inschatten hoe te voorkomen dat die afglijden naar criminaliteit. Deze opleiding richt zich op het krijgen van inzicht in wat big data is, hoe het te gebruiken is en welke uitdagingen specifiek voor de overheid spelen.

  De opleiding informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen richt zich op de mogelijkheden die er zijn om informatie uit te wisselen, zodat er actie volgt.

  Bibob en bestuurlijk tegenhouden

  De wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur biedt gemeenten de mogelijkheid om te voorkomen dat ze onbedoeld criminelen faciliteren in het witwassen van hun verdiende geld. Bibob is een zwaar instrument, dat ingezet kan worden als een bestuurlijk ultimum remedium. Steeds meer bestuurders kiezen ervoor het in te zetten waar het kan. Hoe formuleer je beleid op Bibob? Welke partners betrek je daarbij? Welke mogelijkheden zijn er beschikbaar? Mark Albers is hoofddocent van de opleiding voor Bibob coördinatoren.

  Aanpak van radicalisering en terrorisme

  Als bestuurder ervaren we de spanningen in de maatschappij van heel dichtbij. Radicaliserende groepen en de dreiging van terrorisme zorgen voor een constante waakzaamheid. De opleiding aanpak van radicalisering en terrorisme richt zich op het probleem dat groepen zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Hoe pak je deze misstanden aan in je gemeente?

  Dagvoorzitters, key-note speakers en opleiden

  Van Aetsveld levert regelmatig dagvoorzitters en key-note speakers voor de congressen van het SBO en andere partners. Daarbij participeren we in de voorbereiding van het congres en faciliteren de rode draad. In verschillende workshops faciliteren we de ontmoeting tussen collega’s en helpen met het verdiepen en verrijken van inzichten. In die rol combineren we inhoud en procesbegeleiding. Dat kunnen we ook voor uw congres of seminar.