24×7 open en online onderwijs?

  In de toekomst zal leren en studeren er heel anders uit gaan zien. Hoe? Daar denken verschillende onderwijsinstellingen en partners over na in Nederland. De technologie biedt vele mogelijkheden, maar welke keuzes maken we? Wat werkt al en wat werkt wellicht nog beter? Welke innovatie moet er plaatsvinden?

  Behoefteonderzoek

  Van Aetsveld helpt SURFnet met een behoefteonderzoek naar open en online onderwijs. Het doel is om meer te weten te komen over de behoefte van hogere onderwijsinstellingen op dit thema en wat SURFnet hierin kan bijdragen. Van Aetsveld faciliteert hierbij en heeft een aanpak bedacht om het onderzoek snel en effectief uit te voeren. In mei worden diverse Open Space sessies gehouden om met elkaar in gesprek te gaan. Betrokkenen uit alle geledingen van hoger onderwijs worden uitgenodigd om hieraan bij te dragen.

  Open Space

  Van Aetsveld heeft bewust gekozen voor Open Space sessies. Het woord zegt het al: ‘open’ en ‘space’. Binnen een Open Space is er veel ruimte voor inbreng van deelnemers. Er is bijvoorbeeld geen vooraf bepaalde agenda. Hierdoor komen onderwerpen aan bod die de deelnemers zelf belangrijk vinden. Er ontstaat energie door de ruimte die er is om open met elkaar in gesprek te gaan. Deelnemers met verschillende achtergronden zijn welkom waardoor men elkaar versterkt met visie, vernieuwing en standpunten. “Juist in de interactie tussen de mensen ontstaan de beste ideeën.”, zegt onderzoeksleider Harry Rorije. Tevens ontstaat hierbij sneller draagvlak voor innovaties.

  In de aankomende maanden zullen SURFnet en Van Aetsveld gezamenlijk het onderzoek uitvoeren. Lijkt het je leuk mee te doen, of wil je meer hierover weten? Neem dan contact op met Harry Rorije of schrijf je hier in.