Onze trainers

Trainers uit de praktijk

Onze trainers zijn dagelijks actief in het veld. Ze beheersen daarom de stof die ze doceren. Kunnen inzichten spiegelen en handreikingen geven. Juist die ervaring maakt dat ze de theorie kunnen laten leven. En dat blijkt ook uit de evaluatie-opmerkingen die deelnemers maken.

Koos de Heer

Koos de Heer heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van (projectmatig) veranderen. Bij Van Aetsveld is hij naast trainer ook productmanager; hij adviseert bij het opzetten van projecten en programma’s. Als facilitator heeft hij groepen – van tien tot driehonderd mensen – begeleid om te komen tot plannen die gedragen worden én haalbaar zijn. Als trainer richt Koos zich op het gedrag van mensen bij en in veranderingen. Cursisten loven zijn persoonlijke aanpak. Koos geeft ook college aan de Hogeschool Utrecht.

Koos als trainer

“Koos is een gedreven trainer die zijn kennis en ervaring niet alleen goed presenteert, maar ook zeer gevoelig reageert op signalen uit de groep. Hij speelt flexibel in op de actuele behoeftes, waardoor je een groepssessie bijna als een individuele training ervaart.” Wim Wesselius, AMGEN

Dennis van der Spoel

Dennis van der Spoel heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring op het gebied van (projectmatig) innoveren, ontwikkelen en veranderen. De rode draad in zijn carrière is het snijvlak van strategierealisatie, business-IT-alignement en het verbeteren van werkwijzen. Daarbij vervulde hij verschillende rollen zoals project-, portfolio-, programma- en lijnmanager. Tegenwoordig is Dennis vooral actief als agile coach. Zijn passie is om leiders en teams te coachen die bereid zijn om de status-quo uit te dagen om de throughput van hun innovatieprocessen te vergroten, zodat ze meer kunnen presteren in tijden van extreme onzekerheid.

Dennis is op zijn best in Lean-Agile transformaties, waar hij leiders, teams en scrum masters coacht in de nieuwe processen en denkwijzen. Dennis is in staat om de gekozen raamwerken te configureren volgens de behoeften van de organisatie. Hij heeft een goed inzicht in hoe Lean en Agile-praktijken kunnen worden geschaald en begrijpt de unieke kansen en uitdagingen die gepaard gaan met het faciliteren en voortdurend afstemmen van een groot ontwikkelingsinitiatief.

Dennis als trainer

Sinds 2005 heeft Dennis een unieke stijl van trainen ontwikkeld die zich het best laat omschrijven door steekwoorden als energie, passie, tempo, praktijkverhalen en uitdagende werkvormen. Voor Van Aetsveld verzorgt hij vooral trainingen op het gebied van Scrum, SAFe, en IPMA Agile Leadership. Daarnaast faciliteert hij grote interventiebijeenkomsten en big-room planning events.

Michel Munier

Michel gelooft in het gemeenschappelijk doel en de vaak moeizame weg daarheen is wat mensen bindt. Daarbij laat hij niet na, medewerkers en collega’s uit te dagen, opdat zij zich persoonlijk verder ontwikkelen en het verschil maken. Als projectmanager, consultant en trainer heeft Michel zeer veel kennis en kunde verkregen op het gebied van projectmanagement. Hij werkt zeer resultaatgericht, zonder de nuance uit het oog te verliezen, en weet feilloos hoofd- en bijzaken te scheiden, problemen tot de kern terug te brengen en zijn omgeving naar een gemeenschappelijk doel te leiden.

Michel als trainer

“Michel heeft als trainer en coach een constructieve en plezierige rol gespeeld bij het behalen van mijn IPMA-B certificering. Hij heeft mij het inzicht verschaft hoe ik met de juiste inspanning, accenten en bewoording het proces moest aanpakken en doorlopen. Daarnaast is Michel een plezierige persoonlijkheid die op het juist moment kritisch is en de discussie niet schroomt. Kortom: voor mij was Michel de juiste persoon om mijn IPMA-B te behalen en dat is Michel ongetwijfeld ook voor jou.”
Hoogheemraadschap van Rijnland, Pieter de Booij (IPMA B begeleiding)

Gilbert Silvius

Gilbert is lector project- en programmamanagement aan LOI Hogeschool. Met meer dan 20 jaar ervaring adviseert hij organisaties op het gebied van hun bedrijfsprocessen en verandervermogen en als lector verbindt hij praktijk en theorie in onderzoek en onderwijs. Gilbert is initiatiefnemer en inhoudelijk leider van de eerste Master of Sciences in Project Management studie in Nederland en doceert aan verschillende universiteiten in o.a. Engeland, Oostenrijk, Zweden, Duitsland, Vietnam en Zuid Afrika.

Regelmatig spreekt hij op seminars en congressen en publiceert over projectmanagement, informatiemanagement en de innovatieve kracht van ICT. Hij is voor zijn werk op het snijvlak van duurzaamheid en projectmanagement onderscheiden met de Sustainability Award van de internationale Green Project Management organisatie.