Nationale Politie

  Projectinitiatie Aanpak van Ondermijning

  Ondermijning aanpakken doe je samen Tijdens de vorming van de nationale politie wilde de korpsleiding het project ‘Betere bijdrage aan de aanpak van Ondermijning’ starten vanuit draagvlak. Daarom was het nodig dat alle elf nieuwe politie-eenheden meede

  Lees meer

  Projectmanager Ketensamenwerking

  Om de ketensamenwerking op het gebied van het ‘Afpakken’ van crimineel vermogen tussen het Openbaar Ministerie, de Politie en de Belastingdienst te verbeteren ontstond de behoefte om concrete kansen op effectiever gezamenlijk Afpakken sneller en beter

  Lees meer