Nationale Politie

  Agora als programma

  Project Agora levert met nieuwe technologie oplossingen die nog maar net of niet onderkend zijn. En dat in een organisatie die constant verandert. Dat levert programmatische uitdagingen op; hoe verandert een organisatie in reorganisatie mee met nieuwe mogelijkheden?

  Lees meer

  Samenwerken binnen de politie

  De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar in rap tempo op. Om de veiligheid in ons land te waarborgen, is het voor de politie zaak om aangehaakt te blijven op deze veranderingen. Daarom werd één voorziening voor samenwerken opgebouwd: Agora.

  Lees meer

  Projectinitiatie Aanpak van Ondermijning

  Ondermijning aanpakken doe je samen Tijdens de vorming van de nationale politie wilde de korpsleiding het project ‘Betere bijdrage aan de aanpak van Ondermijning’ starten vanuit draagvlak. Daarom was het nodig dat alle elf nieuwe politie-eenheden meede

  Lees meer

  Projectmanager Ketensamenwerking

  Om de ketensamenwerking op het gebied van het ‘Afpakken’ van crimineel vermogen tussen het Openbaar Ministerie, de Politie en de Belastingdienst te verbeteren ontstond de behoefte om concrete kansen op effectiever gezamenlijk Afpakken sneller en beter

  Lees meer