Bestrijden ondermijning in zeehavens vergt een goed plan, vindt ook de Tweede Kamer.

  Een aanpak creëren voor ondermijning die werkt; daar droomt elke projectleider van. De Tweede Kamer die de aanpak waardeert. En een minister die deze aanpak vervolgens overneemt en ziet als een oplossing. Dat alles gebaseerd op de goede praktijkervaringen. Dat gebeurde onlangs voor de aanpak van ondermijning in de zeehavens. Nauwgezette samenwerking tussen betrokken disciplines in de zeehavens is de sleutel tot succes. Eén van onze betrokken projectleiders vertelt over zijn project in de regio Zeeland – West Brabant. 

  Verschillende zeehavens investeerden afgelopen jaar in een veiligere, beveiligde, schone en integere haven met bijbehorende industriële complexen en logistieke knooppunten. Daarbij lag de nadruk op het tegengaan van ondermijning. De aanpak van ondermijning in de zeehavens is complex en actueel door een toename van incidenten en drugsvangsten. Dat blijkt ook uit de opeenstapeling van operationele informatie over criminele activiteiten.

  Wil je een vuist maken tegen ondermijning, dan is samenwerking een conditio sine qua non. En in een zeehaven gaat dat over samenwerking tussen véél partijen. Denk daarbij aan Politie, Douane, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Gemeente, Provincie, Havenschap, Veiligheidsregio en Ondernemersvereniging. Daarnaast ook landelijke inspecties, zoals de Voedsel- en Warenautoriteit, Leefomgeving en Transport, Autoriteit Consument en Markt en Arbeidsinspectie.

  Wie pakt door?

  Een complexe uitdaging met veel partijen. Dat vraagt om een organisatie die het voortouw neemt. In de Zeeuwse havens is dat de Taskforce Georganiseerde Criminaliteit Zeeland-West Brabant en in Moerdijk de gemeente. In beide gevallen heeft Van Aetsveld een deskundige projectleider geleverd.

  Onze projectleiders schreven een actieplan voor de aanpak van ondermijning in de zeehavens. Goede praktijkervaring was daarbij de leidraad. 19 januari jongst leden besprak de Tweede Kamer dit plan en de minister van V&J heeft toegezegd dit plan definitief te maken.

  Zo kom je tot een goede aanpak

  Over de inhoud kunnen we weinig zeggen, wel over het proces om te komen tot zo’n actieplan. Het begint met een gevoel van urgentie bij enkele betrokkenen. Vervolgens hebben vier punten het verschil gemaakt:

  • Onze projectleiders namen de tijd om te werken aan een gedeelde ambitie van de partners;
  • Onze projectleiders deden recht aan de belangen van elke partner;
  • Onze projectleiders grepen het proces om te komen tot een gemeenschappelijk actieplan tegelijk aan om nieuwe relaties en vertrouwen op te bouwen;
  • Onze projectleiders werkten in een iteratief proces aan een professionele organisatie van het netwerk en een goed werkende governance.

  Vanuit onze ervaring zien we dat elke zeehaven organisatorische thema’s kent die overeenkomen. Denk hierbij aan de behoefte aan informatiedeling en -coördinatie, governance, samenwerking binnen overheidsdiensten én met bedrijfsleven. Dat gaat niet vanzelf en dat hoeft ook niet. Twee stappen vooruit, één terug. Dat bewustzijn moet er zijn.

  Alleen ga je sneller, samen kom je verder bij complexe vraagstukken als ondermijning en veiligheid in een zeehaven. Direct multidisciplinair reageren op actuele situaties vergroot het enthousiasme en draagvlak, merken wij. En ten slotte helpt het als er een ‘ontkleurde projectleider’ wordt ingezet. Iemand die niet verbonden is aan één van de partners en als neutrale veranderprofessional met een frisse blik in staat is om bruggen te slaan en verbinding te leggen.

  Benieuwd hoe wij kunnen helpen uw zeehaven veiliger, schoner en meer integer te maken? Of bent u werkzaam in andere omgeving waar de aanpak van ondermijning eveneens aandacht vraagt? Bel en maak een afspraak met Peter van DusseldorpHij vertelt u graag over onze visie en dienstverlening.