Klantverhalen | Veiligheidsdomein

Politie

De ICT onder Agora

De nieuwe ICT moet ook de straatagenten via hun smartphone optimaal ondersteunen. Een radicale operatie, want hoe vernieuw je de ICT terwijl de winkel open blijft?

Lees meer

Politie

Agora als programma

Project Agora levert met nieuwe technologie oplossingen die nog maar net of niet onderkend zijn. En dat in een organisatie die constant verandert. Dat levert programmatische uitdagingen op; hoe verandert een organisatie in reorganisatie mee met nieuwe mogelijkheden?

Lees meer

Politie

Samenwerken binnen de politie

De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar in rap tempo op. Om de veiligheid in ons land te waarborgen, is het voor de politie zaak om aangehaakt te blijven op deze veranderingen. Daarom werd één voorziening voor samenwerken opgebouwd: Agora.

Lees meer

Politie

Samenwerken na de fusie

Nationale Politie: uitdagingen van het nieuwe samenwerkingsverband na de fusie De fusie van 26 korpsen tot de Nationale Politie vroeg om een andere werkwijze voor de organisatie met meer dan 65.000 medewerkers. Van Aetsveld hielp hen met samenwerken na

Lees meer

Gemeente Gouda

Succesvolle aanpak ondermijning door Gemeente Gouda

Door de wereld van de aanpakkers te verbinden met de beleidsmakers pakt Gouda ondermijning aan. Als programmaleider Aanpak Ondermijning bij de gemeente Gouda kreeg Van Aetsveld de uitdaging een brug te slaan tussen twee werelden. Want waar de gemeente

Lees meer

Ketenregisseur Afpakken RIEC Den Haag

Ketenregisseur Afpakken bij RIEC Den Haag

Samenwerken binnen RIEC-verband lijkt vanzelfsprekend. De ketenregisseur Afpakken jaagt financiële interventies aan, want misdaad mag niet lonen!

Lees meer

Programmaleider Gemeente Roosendaal

Aanpak Ondermijning door programmaleider in “De Markiezaten”

Jeroen Hamers werkt als ontkleurd programmaleider voor de acht gemeenten in het uiterste westen van de provincie Noord-Brabant (Bergen op Zoom – Roosendaal en omgeving): de Markiezaten. Hij zet de juiste koers om ondermijning aan te pakken. Daarbij helpt hij de gemeenten en haar partners om samen in actie te komen en echt door te pakken.

Lees meer

Politie

Projectinitiatie Aanpak van Ondermijning

Ondermijning aanpakken doe je samen Tijdens de vorming van de nationale politie wilde de korpsleiding het project ‘Betere bijdrage aan de aanpak van Ondermijning’ starten vanuit draagvlak. Daarom was het nodig dat alle elf nieuwe politie-eenheden meede

Lees meer

Veranderadviseur en Project-/procesbegeleider Afpakken

Het Openbaar Ministerie Limburg wilde samen met de voormalige politiekorpsen Limburg Noord en Limburg Zuid een organisatie-overstijgende projectstructuur en PMO invoeren ter ondersteuning van het ketenproject Afpakken. Naast deze deliverables heeft Van

Lees meer

Politie

Projectmanager Ketensamenwerking

Om de ketensamenwerking op het gebied van het ‘Afpakken’ van crimineel vermogen tussen het Openbaar Ministerie, de Politie en de Belastingdienst te verbeteren ontstond de behoefte om concrete kansen op effectiever gezamenlijk Afpakken sneller en beter

Lees meer