Klantverhalen | Overheid

Politie

De ICT onder Agora

De nieuwe ICT moet ook de straatagenten via hun smartphone optimaal ondersteunen. Een radicale operatie, want hoe vernieuw je de ICT terwijl de winkel open blijft?

Lees meer

Politie

Agora als programma

Project Agora levert met nieuwe technologie oplossingen die nog maar net of niet onderkend zijn. En dat in een organisatie die constant verandert. Dat levert programmatische uitdagingen op; hoe verandert een organisatie in reorganisatie mee met nieuwe mogelijkheden?

Lees meer

Politie

Samenwerken binnen de politie

De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar in rap tempo op. Om de veiligheid in ons land te waarborgen, is het voor de politie zaak om aangehaakt te blijven op deze veranderingen. Daarom werd één voorziening voor samenwerken opgebouwd: Agora.

Lees meer

Politie

Samenwerken na de fusie

Nationale Politie: uitdagingen van het nieuwe samenwerkingsverband na de fusie De fusie van 26 korpsen tot de Nationale Politie vroeg om een andere werkwijze voor de organisatie met meer dan 65.000 medewerkers. Van Aetsveld hielp hen met samenwerken na

Lees meer

Gemeente Utrecht

Projectvolwassenheid in de ICT-projecten vergroten

Gerrit heeft de gemeente Utrecht geholpen de projectvolwassenheid in de ICT-projecten te vergroten. Zo heeft hij zich in kunnen zetten op de begeleiding en competentieontwikkeling van projectmanagers op hun opdrachten.

Lees meer

Ketenregisseur Afpakken RIEC Den Haag

Ketenregisseur Afpakken bij RIEC Den Haag

Samenwerken binnen RIEC-verband lijkt vanzelfsprekend. De ketenregisseur Afpakken jaagt financiële interventies aan, want misdaad mag niet lonen!

Lees meer

Programmaleider Gemeente Roosendaal

Aanpak Ondermijning door programmaleider in “De Markiezaten”

Jeroen Hamers werkt als ontkleurd programmaleider voor de acht gemeenten in het uiterste westen van de provincie Noord-Brabant (Bergen op Zoom – Roosendaal en omgeving): de Markiezaten. Hij zet de juiste koers om ondermijning aan te pakken. Daarbij helpt hij de gemeenten en haar partners om samen in actie te komen en echt door te pakken.

Lees meer

Business projectmanager Metro en Tram

Voor het project Noord/Zuidlijn was het een uitdaging het proces van levering van documentatie voor de het proces van oplevering en acceptatie in goede banen te leiden. De volledigheid en kwaliteit van documenten moest door diverse belanghebbenden kunn

Lees meer

Hoofd Management Office a.i.

Bij DJI was er vraag naar een ad interim hoofd Management Office. Onder de afdeling Management Office vallen de disciplines portfoliomanagement, planning & control, contractmanagement, administratieve organisatie & kwaliteit. Deze rol is een ja

Lees meer

Veranderadviseur en Project-/procesbegeleider Afpakken

Het Openbaar Ministerie Limburg wilde samen met de voormalige politiekorpsen Limburg Noord en Limburg Zuid een organisatie-overstijgende projectstructuur en PMO invoeren ter ondersteuning van het ketenproject Afpakken. Naast deze deliverables heeft Van

Lees meer