Klantverhalen | Finance

Manager Programmabureau

MN had, om haar meerjaren strategie uit te voeren, twee nieuwe klanten gecontracteerd. Het programma Nieuwe Opdrachtgevers werd ingericht om te zorgen dat de processen, systemen en medewerkers op tijd klaar waren om de dienstverlening aan deze klanten

Lees meer

Programmamanagement Solvency II

SNS REAAL stond voor de uitdaging tijdig Solvency II compliant te zijn en hiervoor een complexe projectenportefeuille te realiseren met een besteding van ruim 80.000 manuur per jaar. Een aanzienlijke uitdaging lag in het uitvoeren van planning & co

Lees meer

Programmamanager Brancheproposities

De Goudse Verzekeringen transformeert de komende jaren van een productgerichte naar een klantgerichte verzekeraar. Hiertoe worden onder andere nieuwe brancheproposities ontwikkeld. In samenwerking met Van Aetsveld zijn er een aantal lopende projecten g

Lees meer

Projectmanagement Internationale Innovatie

Het internationale innovatieproject, met als doel uniforme betaalfunctionaliteit voor de Europese markt , was na een jaar niet meer in control. Het vertrouwen in het project en de waardering voor de tussenresultaten was geheel verdwenen. Omdat het stop

Lees meer

Projectmanagementdag

PGGM wil zich blijven ontwikkelen en professioneler worden in het besturen en uitvoeren van projecten. Belangrijk uitgangspunt is om elke afdeling betrekken bij dit ontwikkeltraject. Regelmatig organiseren wij daarom samen met PGGM de Projectmanagement

Lees meer

Releasemanagement Inrichting

De uitdaging was om releasematig werken op te zetten, te implementeren en uit te voeren zodat grote projecten met een hoog business belang succesvol naast elkaar konden worden uitgevoerd. Als resultaat zijn vertragingen in de projecten geminimaliseerd

Lees meer

ABN AMRO

PMO Basel II Integratie

Na de integratie van Fortis Bank NL en ABN Amro moest Basel II Advanced worden gerapporteerd over de gecombineerde portfolio’s. Daarvoor werd een groot meerjarig programma opgesteld en was er behoefte aan een sterke en centrale programmacontrol. Van Aetsveld heeft dit gerealiseerd.

Lees meer