Klantverhalen

Politie

De ICT onder Agora

De nieuwe ICT moet ook de straatagenten via hun smartphone optimaal ondersteunen. Een radicale operatie, want hoe vernieuw je de ICT terwijl de winkel open blijft?

Lees meer

Politie

Agora als programma

Project Agora levert met nieuwe technologie oplossingen die nog maar net of niet onderkend zijn. En dat in een organisatie die constant verandert. Dat levert programmatische uitdagingen op; hoe verandert een organisatie in reorganisatie mee met nieuwe mogelijkheden?

Lees meer

Politie

Samenwerken binnen de politie

De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar in rap tempo op. Om de veiligheid in ons land te waarborgen, is het voor de politie zaak om aangehaakt te blijven op deze veranderingen. Daarom werd één voorziening voor samenwerken opgebouwd: Agora.

Lees meer

Politie

Samenwerken na de fusie

Nationale Politie: uitdagingen van het nieuwe samenwerkingsverband na de fusie De fusie van 26 korpsen tot de Nationale Politie vroeg om een andere werkwijze voor de organisatie met meer dan 65.000 medewerkers. Van Aetsveld hielp hen met samenwerken na

Lees meer

Gemeente Utrecht

Projectvolwassenheid in de ICT-projecten vergroten

Gerrit heeft de gemeente Utrecht geholpen de projectvolwassenheid in de ICT-projecten te vergroten. Zo heeft hij zich in kunnen zetten op de begeleiding en competentieontwikkeling van projectmanagers op hun opdrachten.

Lees meer

Logo KION

Trainingsinterventie versterkt professionalisering

Professionalisering van projectmatig werken. KION had behoefte aan meer structuur en een goed overzicht van de lopende KION projecten. Van Aetsveld hielp met een training op maat.

Lees meer

Transitie PMO IT

Sander van Lith kreeg als Young professional een uitdagende rol binnen het portfoliomanagementoffice IT van Jumbo Supermarkten. De organisatie zat middenin een Agile transformatie zat. De afgelopen periode is het Agile werken en iteratieve ontwikkeling steeds verder uitgebreid binnen zowel de business als de IT. Een spannende periode, bij een zeer dynamische organisatie!

Lees meer

Gemeente Utrecht

Identity (en access) management is meer dan IT

Ronald van Rossum is als projectmanager verantwoordelijk voor het neerzetten van Identity en Access Management. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers hun werk goed kunnen doen? Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers die uit dienst zijn niet meer bij de systemen kunnen?

Lees meer

Gemeente Gouda

Succesvolle aanpak ondermijning door Gemeente Gouda

Door de wereld van de aanpakkers te verbinden met de beleidsmakers pakt Gouda ondermijning aan. Als programmaleider Aanpak Ondermijning bij de gemeente Gouda kreeg Van Aetsveld de uitdaging een brug te slaan tussen twee werelden. Want waar de gemeente

Lees meer

Ketenregisseur Afpakken RIEC Den Haag

Ketenregisseur Afpakken bij RIEC Den Haag

Samenwerken binnen RIEC-verband lijkt vanzelfsprekend. De ketenregisseur Afpakken jaagt financiële interventies aan, want misdaad mag niet lonen!

Lees meer

Programmaleider Gemeente Roosendaal

Aanpak Ondermijning door programmaleider in “De Markiezaten”

Jeroen Hamers werkt als ontkleurd programmaleider voor de acht gemeenten in het uiterste westen van de provincie Noord-Brabant (Bergen op Zoom – Roosendaal en omgeving): de Markiezaten. Hij zet de juiste koers om ondermijning aan te pakken. Daarbij helpt hij de gemeenten en haar partners om samen in actie te komen en echt door te pakken.

Lees meer

Succes met programma: KLASSE

Programma uitdaging De NS heeft het programma KLASSE overgenomen tussen januari 2014 en april 2015. Dit programma levert case handling, inclusief correspondentie en emails richting reizigers. Ook moest SAP CRM IC, SAP PI en SAP DP worden ingericht en g

Lees meer

Projectmanagement Monitoring

Hoe realiseer je een betrouwbare, voorspelbare en storingsvrije IT dienstverlening voor 29.000 studenten, onderzoekers en (ondersteunend) personeel? Van Aetsveld heeft de Vrije Universiteit Amsterdam geholpen met de implementatie van ketenmonitoring va

Lees meer

De Haagse Hogeschool

Projectleider ICT

ICT effecten van de reorganisatie beheersen Bij de Haagse Hogeschool is een reorganisatie uitgevoerd. Het betrof de samenvoeging van dertien academies tot zeven faculteiten. Fase 2 moest per 1 januari 2015 doorgevoerd worden in een aantal centrale ICT

Lees meer

Business projectmanager Metro en Tram

Voor het project Noord/Zuidlijn was het een uitdaging het proces van levering van documentatie voor de het proces van oplevering en acceptatie in goede banen te leiden. De volledigheid en kwaliteit van documenten moest door diverse belanghebbenden kunn

Lees meer

Hoofd Management Office a.i.

Bij DJI was er vraag naar een ad interim hoofd Management Office. Onder de afdeling Management Office vallen de disciplines portfoliomanagement, planning & control, contractmanagement, administratieve organisatie & kwaliteit. Deze rol is een ja

Lees meer

Adviseur Duurzaamheid

Voor de afdeling Spoorkruisingen zijn diverse intervisie workshops verzorgd, gebaseerd op het boek “Sustainability in projectmanagement”, van onze collega’s Ron Schipper en Gilbert Silvius. Tijdens deze workshops is gediscussieerd over de betekenis van

Lees meer

Manager Programmabureau

MN had, om haar meerjaren strategie uit te voeren, twee nieuwe klanten gecontracteerd. Het programma Nieuwe Opdrachtgevers werd ingericht om te zorgen dat de processen, systemen en medewerkers op tijd klaar waren om de dienstverlening aan deze klanten

Lees meer

Programmamanagement Solvency II

SNS REAAL stond voor de uitdaging tijdig Solvency II compliant te zijn en hiervoor een complexe projectenportefeuille te realiseren met een besteding van ruim 80.000 manuur per jaar. Een aanzienlijke uitdaging lag in het uitvoeren van planning & co

Lees meer

Programmamanager Brancheproposities

De Goudse Verzekeringen transformeert de komende jaren van een productgerichte naar een klantgerichte verzekeraar. Hiertoe worden onder andere nieuwe brancheproposities ontwikkeld. In samenwerking met Van Aetsveld zijn er een aantal lopende projecten g

Lees meer

Project Portfolio Manager a.i.

“Hoe krijg en houd ik grip op mijn veranderportefeuilles?” was de vraag van het bestuur van de Vrije Universiteit (VU) in 2012. In samenwerking met Van Aetsveld is het Bureau Projectregie (BPR) en de hier bijbehorende processen ingericht. Het BPR voert

Lees meer

Verandermanager

Het management van een van de afdelingen van Ahold Albert Heijn IT heeft behoefte aan veranderkundige ondersteuning. Deze ondersteuning moet helpen om tot een duurzame change cycle te komen voor een omvangrijke portefeuille. Van Aetsveld levert deze on

Lees meer

Projectmanagement Internationale Innovatie

Het internationale innovatieproject, met als doel uniforme betaalfunctionaliteit voor de Europese markt , was na een jaar niet meer in control. Het vertrouwen in het project en de waardering voor de tussenresultaten was geheel verdwenen. Omdat het stop

Lees meer

Projectmanagement a.i.

Vakantieperiode gedekt! Jumbo supermarkten zocht op zeer korte termijn tijdelijke vervanging van een projectmanager gedurende de vakantie. Van Aetsveld bleek in staat om snel een projectmanager te leveren die de klussen over kon nemen. Een mooi voorbee

Lees meer

Programmamanagement Klasse

De vervanging van een van de grote klantenservicesystemen door SAP CRM was bij de NS in zwaar weer gekomen en vroeg om een andere aanpak waarbij de projectmatige aanpak is vervangen door de inrichting en besturing middels een programma. Het snel en eff

Lees meer

Professionalisering Projectmanagement

Na de overname van Nuon door Vattenfal is voor grote infrastructurele projecten een speciale projecten-afdeling ingericht om het succes van deze cruciale projecten te waarborgen. Er was daardoor een behoefte om de besturingskant van deze complexe proje

Lees meer

Programmamanagement Professionalisering

De nieuw gevormde afdeling Service & Exploitatie van de Dienst IT had de ambitie om professioneler te gaan werken. Van Aetsveld heeft een professionaliseringsprogramma opgezet en geleid rond de volgende onderwerpen: het verbeteren van de HRM-cyclus

Lees meer

Ontwerp en Uitvoering van Master Projectmanagement

Als specialist op het gebied van project- en verandermanagement is Van Aetsveld gevraagd door de Hogeschool Utrecht om als partner een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van een Master Projectmanagement. Na een intensieve ontwerpperiode om te komen

Lees meer

Meer Verandervermogen

Om de strategische koers van MBO instelling Aventus te kunnen realiseren en wettelijke wijzigingen onder de noemer Focus op Vakmanschap door te voeren is een integraal programma door Van Aetsveld vormgegeven bij Aventus. Binnen dit programma was het be

Lees meer

Projectmanagementdag

PGGM wil zich blijven ontwikkelen en professioneler worden in het besturen en uitvoeren van projecten. Belangrijk uitgangspunt is om elke afdeling betrekken bij dit ontwikkeltraject. Regelmatig organiseren wij daarom samen met PGGM de Projectmanagement

Lees meer

Releasemanagement Inrichting

De uitdaging was om releasematig werken op te zetten, te implementeren en uit te voeren zodat grote projecten met een hoog business belang succesvol naast elkaar konden worden uitgevoerd. Als resultaat zijn vertragingen in de projecten geminimaliseerd

Lees meer

Politie

Projectinitiatie Aanpak van Ondermijning

Ondermijning aanpakken doe je samen Tijdens de vorming van de nationale politie wilde de korpsleiding het project ‘Betere bijdrage aan de aanpak van Ondermijning’ starten vanuit draagvlak. Daarom was het nodig dat alle elf nieuwe politie-eenheden meede

Lees meer

Veranderadviseur en Project-/procesbegeleider Afpakken

Het Openbaar Ministerie Limburg wilde samen met de voormalige politiekorpsen Limburg Noord en Limburg Zuid een organisatie-overstijgende projectstructuur en PMO invoeren ter ondersteuning van het ketenproject Afpakken. Naast deze deliverables heeft Van

Lees meer

Politie

Projectmanager Ketensamenwerking

Om de ketensamenwerking op het gebied van het ‘Afpakken’ van crimineel vermogen tussen het Openbaar Ministerie, de Politie en de Belastingdienst te verbeteren ontstond de behoefte om concrete kansen op effectiever gezamenlijk Afpakken sneller en beter

Lees meer

Masterclass Duurzaam Projectmanagement

ATOS ziet dat duurzaamheid een steeds belangrijker onderdeel wordt van de business strategie. En dat haar klanten hierover steeds meer verwachtingen hebben met betrekking tot de producten en diensten die geleverd worden. De interesse van enkele ATOS me

Lees meer

ABN AMRO

Projectmanager Stresstesten

Tijdig voldoen aan de ECB eisen met betrekking tot stresstesten was een belangrijke en uitdagende doelstelling. Naast tijdige en kwalitatieve uitvoering moesten de testen sneller en frequenter worden uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde systemen.

Lees meer

Business Projectmanager voor Metro en Tram voor ICT Centralisatie

In het kader van een grote reorganisatie in de Gemeente Amsterdam worden alle decentrale ICT-afdelingen gecentraliseerd tot een centrale afdeling ICT. Voor Metro en Tram was de uitdaging om, als een van de eersten, die transitie zo ongestoord mogelijk

Lees meer

ABN AMRO

PMO Basel II Integratie

Na de integratie van Fortis Bank NL en ABN Amro moest Basel II Advanced worden gerapporteerd over de gecombineerde portfolio’s. Daarvoor werd een groot meerjarig programma opgesteld en was er behoefte aan een sterke en centrale programmacontrol. Van Aetsveld heeft dit gerealiseerd.

Lees meer