Releasemanagement Inrichting

    De uitdaging was om releasematig werken op te zetten, te implementeren en uit te voeren zodat grote projecten met een hoog business belang succesvol naast elkaar konden worden uitgevoerd. Als resultaat zijn vertragingen in de projecten geminimaliseerd en is de leverbetrouwbaarheid van projectreleases voor klanten op het gewenste niveau gebracht. Om dit te bereiken is de informatievoorziening over lopende projecten verbeterd, waardoor er effectief kon worden gestuurd. Hierna is organisatorisch en procesmatig releasemanagement ingericht en parallel daadwerkelijk uitgevoerd. De gehele inrichting van releasemanagement binnen het Business Center heeft als voorbeeld gediend voor de verdere verbeteringen op dit vlak binnen de andere Centers.