Projectmanagementdag

    PGGM wil zich blijven ontwikkelen en professioneler worden in het besturen en uitvoeren van projecten. Belangrijk uitgangspunt is om elke afdeling betrekken bij dit ontwikkeltraject. Regelmatig organiseren wij daarom samen met PGGM de Projectmanagementdag voor haar medewerkers. Tijdens interactieve sessies wordt inhoudelijk gediscussieerd en verbinding gelegd met collega’s en vakgenoten. Er is ruimte voor het uitwisselen van kennis en ideeën. Inmiddels is dit een jaarlijks terugkerend event waar zowel PGGM als Van Aetsveld met veel enthousiasme aan deelnemen.