Projectmanager Stresstesten

    Tijdig voldoen aan de ECB eisen met betrekking tot stresstesten was een belangrijke en uitdagende doelstelling. Naast tijdige en kwalitatieve uitvoering moesten de testen sneller en frequenter worden uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde systemen. Er is leiding gegeven aan het project waarin beleid en modellen werden ontwikkeld en geïmplementeerd in een nieuw systeem met bijbehorende processen. Door gebruik te maken van een gefaseerde aanpak kon opgedane ervaring steeds worden gebruikt om resultaten te verbeteren. Naast de projectmatige sturing is door de projectmanager geïnvesteerd in ondersteunen, aanspreken, duidelijke keuzes voorleggen en besluitvaardig zijn. Het eindresultaat werd op tijd en binnen budget gerealiseerd, waardoor de verplichte ECB stresstest naar tevredenheid kon worden uitgevoerd.