Projectleider ICT

  ICT effecten van de reorganisatie beheersen

  Bij de Haagse Hogeschool is een reorganisatie uitgevoerd. Het betrof de samenvoeging van dertien academies tot zeven faculteiten. Fase 2 moest per 1 januari 2015 doorgevoerd worden in een aantal centrale ICT systemen. Een projectleider moest daarbij de ICT effecten van de reorganisatie beheersen. De interne projectleider van dat project kreeg per 1 november 2014 een andere functie. Dat leverde een continuïteitsprobleem op. Daarom zocht de Haagse Hogeschool een opvolger die het project af kon maken. Van Aetsveld heeft een projectleider geleverd die dit project kon overnemen. Dankzij die inzet is het tot een goed einde gebracht. De wijzigingen zijn volgens plan doorgevoerd en de nazorgperiode is zonder incidenten verlopen.

  Overnemen van een goed lopend project

  Toen Van Aetsveld startte liep het project al goed. De enige bedreiging was dat het te weinig aandacht zou krijgen vanwege de gebruikelijke drukte in de lijnorganisatie aan het eind van het kalenderjaar. Er is daarom vooral gestuurd op de kwaliteit en tijdigheid van de uitvoering. De projectleider moest vooral de ICT effecten van reorganisatie beheersen. Daarom was er rond de overgang naar de nieuwe systeeminrichting veel aandacht voor de communicatie met de gebruikers in de organisatie en het regelen van adequate nazorg.

  Projectleider ICT mag ook fase 3 doen

  De projectteams maakten zich aanvankelijk zorgen over deze wisseling van de wacht zo vlak voor de oplevering. Maar uiteindelijk is iedereen heel tevreden. Van Aetsveld is gevraagd aan te blijven voor een aantal changes die nog moeten worden doorgevoerd. Ook is Van Aetsveld gevraagd de voorbereiding van de derde en laatste fase van de reorganisatie op te pakken. Die fase betreft de ondersteunende diensten.