Projectleider

    Bij de Haagse Hogeschool is een reorganisatie in uitvoering waarvan fase 2 (de samenvoeging van dertien academies tot zeven faculteiten) per 1 januari 2015 doorgevoerd moest worden in een aantal centrale ICT systemen. De projectleider van dat project kreeg per 1 november 2014 een andere functie en daarom zocht de Haagse Hogeschool een opvolger die het project af kon maken.
    Van Aetsveld heeft dit project opgepakt en tot een goed einde gebracht. De wijzigingen zijn volgens plan doorgevoerd en de nazorgperiode is zonder incidenten verlopen.
    Toen van Aetsveld startte liep het project al goed. De enige bedreiging was dat het te weinig aandacht zou krijgen vanwege de gebruikelijke drukte in de lijnorganisatie aan het eind van het kalenderjaar. Er is dus vooral gestuurd op de kwaliteit en tijdigheid van de uitvoering. Daarnaast was er rond de overgang veel aandacht voor de communicatie met de gebruikers in de organisatie en het regelen van adequate nazorg.

    De projectteams maakten zich aanvankelijk zorgen over deze wisseling van de wacht zo vlak voor de oplevering, maar uiteindelijk is iedereen heel tevreden. Van Aetsveld is gevraagd aan te blijven voor een aantal changes die nog moeten worden doorgevoerd. Ook is van Aetsveld gevraagd voor de voorbereiding van de derde en laatste fase van de reorganisatie, die de ondersteunende diensten betreft.