Project Portfolio Manager a.i.

    “Hoe krijg en houd ik grip op mijn veranderportefeuilles?” was de vraag van het bestuur van de Vrije Universiteit (VU) in 2012. In samenwerking met Van Aetsveld is het Bureau Projectregie (BPR) en de hier bijbehorende processen ingericht. Het BPR voert regie over de volledige veranderportfolio van 45 projecten en programma’s. Het begeleidt project- en programmamanagers en is verantwoordelijk voor specifieke VU projectmanagement competenties. Daarmee is grip verkregen op kosten, planning en het gewenste resultaat, zijn afhankelijkheden tussen projecten in kaart gebracht en is waar nodig samenwerking geïnitieerd. De rol van Project Portfolio Manager is praktisch en doelgericht aangepakt, coachend voor ontwikkeling van het lerend vermogen en controlerend om kwaliteit te kunnen borgen.