Samenwerken binnen de politie

  Project Agora : Samenwerken aan veiligheid

  De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar in rap tempo op. Om de veiligheid in ons land te waarborgen, is het voor de politie zaak om aangehaakt te blijven op deze veranderingen. Er was behoefte aan een samenwerkingsvoorziening die in staat is het tempo van de maatschappelijke veranderingen bij te houden en de politie op straat optimaal ondersteunt. Daarom werd één voorziening voor samenwerken opgebouwd: Agora.

  De grootste fusieorganisatie van Nederland
  De Nationale Politie ontstond in 2013 uit de fusie van 25 regionale korpsen en het KLPD. Het belangrijkste doel van deze fusie was te bezuinigen en tegelijkertijd beter te gaan samenwerken. Een ingewikkelde taak waarbij oude werkwijzen werden ingeruild voor een compleet nieuwe aanpak.

  De drie grootste uitdagingen van Project Agora

  Organisatieverandering

  Een organisatie met ruim 65.000 medewerkers loods je niet zomaar door een verandering heen. Hoe kom je in de context van een fusie tot nieuwe vormen van samenwerken? Hoe sluit je aan op veranderingen? En hoe zet je ICT-middelen in bij deze nieuwe manier van werken?

  Lees meer over de organisatieverandering

  Een programmatische aanpak

  Hoe sluit je aan bij bestaande governance? Hoe zorg je dat je zelf samenwerkt als je een samenwerkingsoplossing levert? Hoe creëer je gebruikersacceptatie voor een oplossing waar niemand om gevraagd heeft?

  Lees meer over de aanpak

  De samenwerkingsvoorziening zelf

  Wat betekent het om een standaardoplossing als platform te leveren? Hoe versnel je het ontwikkelen van nieuwe toepassingen? Wat doet een Agile ontwikkelaanpak met business-IT-alignment? Hoe stuur je vanuit een project Agile ontwikkeling aan?

  Lees meer over de ICT

  Fouten maken verschuift naar leren

  De innovatieve samenwerkingsvoorziening vergt een nieuwe manier van samenwerken van de individuele medewerkers. De operatie staat centraal en voor problemen worden snelle oplossingen aangeleverd. Hierdoor ontstaat een korte feedbackcyclus waarbij de focus níet ligt op producten ontwikkelen voor de klant, maar op co-creatie. Het is hierdoor mogelijk snel veel verschillende, maar wel aanvullende oplossingen te maken. De belangrijkste randvoorwaarde daarin is ‘fouten’ mogen maken. De kortcyclische aanpak zorgt ervoor dat deze snel opgepakt en hersteld worden. Het resultaat is een beter passende oplossing.

  Agora is een oud-Grieks woord voor marktplaats. Een plek waar de Grieken samen kwamen om informatie uit te wisselen. Nu is Agora een nationale virtuele samenwerkingsomgeving, waar agenten graag gebruik van maken.

  Solide, flexibel en met groot aanpassingsvermogen

  In twee jaar tijd is een stevig, maar flexibel fundament neergezet waar constant op doorgebouwd wordt. De Nationale Politie en Van Aetsveld bundelden de krachten voor Project Agora. Zij leverden input over de waarden van de organisatie, wij leverden kennis van informatievoorziening en ICT. Het resultaat is een product met groot aanpassingsvermogen en hoge leversnelheid. Elke dag levert het nieuwe functionaliteiten, geïnitieerd door gebruikers. Gebruikers voelen zich (mede-) eigenaar van het systeem en daarmee betrokken en verantwoordelijk.

  Van Aetsveld helpt bedrijven de aansluiting te vinden tussen traditionele organisatievormen en de nieuwe wereld.