Programmamanagement Solvency II

    SNS REAAL stond voor de uitdaging tijdig Solvency II compliant te zijn en hiervoor een complexe projectenportefeuille te realiseren met een besteding van ruim 80.000 manuur per jaar. Een aanzienlijke uitdaging lag in het uitvoeren van planning & control voor een dergelijke complexe portefeuille. Als resultaat is beter inzicht in scope en voortgang van het programma gerealiseerd. Om complexe uitdagingen met betrekking tot eigenaarschap en resource management te beslechten zijn ludieke, maar zeer succesvolle interventies toegepast. Uiteindelijk kon door het beter inzicht in het kritieke pad en de afhankelijkheden van het programma en het goed belegde eigenaarschap het programma succesvol bestuurd en uitgevoerd worden.