Professionalisering Projectmanagement

    Na de overname van Nuon door Vattenfal is voor grote infrastructurele projecten een speciale projecten-afdeling ingericht om het succes van deze cruciale projecten te waarborgen. Er was daardoor een behoefte om de besturingskant van deze complexe projecten te versterken en om parallel de competentie van de projectmanagers te versterken.

    Er is met de invoering van portfoliomanagement, project- en stage gate reviews een versterking gerealiseerd op de besturende kant. Voor de competentie uitbreiding zijn een company competence baseline, functieprofielen en functieclassificaties gemaakt en zijn potentieel- en ontwikkel assessments gemaakt en internationaal toegepast. Hiermee kan NUON zijn behoefteplanning en de competentieontwikkeling regelmatig op elkaar afstemmen. Nuon is erg tevreden met de bereikte resultaten en heeft de methodiek verder internationaal toegepast.