Veranderadviseur en Project-/procesbegeleider Afpakken

    Het Openbaar Ministerie Limburg wilde samen met de voormalige politiekorpsen Limburg Noord en Limburg Zuid een organisatie-overstijgende projectstructuur en PMO invoeren ter ondersteuning van het ketenproject Afpakken. Naast deze deliverables heeft Van Aetsveld projectteam en stuurgroep vergaderingen begeleid met als doel maximale verbinding tussen de betrokken teams en organisaties te realiseren. Veranderkundige expertise werd geleverd om interventiesessies te begeleiden en individuele leden van de stuurgroep te adviseren. Door deze begeleiding en adviezen is uiteindelijk door de partners een gezamenlijke veranderaanpak gekozen en uitgevoerd. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle samenwerking.