Projectinitiatie Aanpak van Ondermijning

  Ondermijning aanpakken doe je samen

  Tijdens de vorming van de nationale politie wilde de korpsleiding het project ‘Betere bijdrage aan de aanpak van Ondermijning’ starten vanuit draagvlak. Daarom was het nodig dat alle elf nieuwe politie-eenheden meededen. Mark Albers van Van Aetsveld heeft de start van het project geleid. Om de gewenste verandering in cultuur voor elkaar te krijgen heeft hij het opgestart als een programma.

  Samen een plan tegen ondermijning maken

  In een eerste workshop met de chefs van de rechercheteam is geïnventariseerd wat er allemaal onder ondermijning valt. En dat was nogal wat. Van de term plofkip, de gedragsbeïnvloeding van consumenten door Wakker Dier, tot harddrugs kwamen langs. Iedere chef stelde een teamlid beschikbaar voor het project. Op basis van de termen zijn samen met die teamleden de projectdoelen vastgesteld. Daarmee kwam het projectteam direct in positie. Zij bepaalden zelf de doelen waaraan ze gingen werken! Die doelen zijn uitgewerkt in een Doelen-Inspanningen-Netwerk. En dat netwerk was de basis voor het projectplan. Een projectplan dat uiteindelijk is goedgekeurd door de korpsleiding. En is uitgevoerd!

  En over tot uitvoering

  Over de uitvoering lees je in dit artikel meer.