Meer Verandervermogen

    Om de strategische koers van MBO instelling Aventus te kunnen realiseren en wettelijke wijzigingen onder de noemer Focus op Vakmanschap door te voeren is een integraal programma door Van Aetsveld vormgegeven bij Aventus. Binnen dit programma was het belangrijk dat de verschillende projecten succesvol zouden worden afgerond. Hiervoor is gevraagd aan Van Aetsveld om de projectmatige en veranderkundige competenties van zowel de diverse projectleiders als opdrachtgevers te verbeteren. Een ontwikkeltraject is ontworpen en dit is uitgevoerd. Hierna waren zij in staat direct verbeteringen aan te brengen in de verschillende projecten. Dit heeft bijgedragen aan de succesvolle uitvoering van het programma.