Manager Programmabureau

    MN had, om haar meerjaren strategie uit te voeren, twee nieuwe klanten gecontracteerd. Het programma Nieuwe Opdrachtgevers werd ingericht om te zorgen dat de processen, systemen en medewerkers op tijd klaar waren om de dienstverlening aan deze klanten te realiseren op het gewenste serviceniveau. Een cruciale rol hierin speelde het Programmabureau, doordat het opereerde op het snijpunt van de belangen van de diverse stakeholders. In samenwerking met Van Aetsveld is er gezorgd voor een heldere visie op de rol van het Programmabureau en een continue focus op het einddoel. Er is teamspirit en betrokkenheid bij de stakeholders ontstaan en het Programmabureau heeft een duidelijke positie verkregen. Gedurende de looptijd van het programma heeft het bureau duidelijke, tijdige en volledige voortgangsrapportages over het programma opgeleverd.