Projectmanager Ketensamenwerking

    Om de ketensamenwerking op het gebied van het ‘Afpakken’ van crimineel vermogen tussen het Openbaar Ministerie, de Politie en de Belastingdienst te verbeteren ontstond de behoefte om concrete kansen op effectiever gezamenlijk Afpakken sneller en beter te kunnen realiseren. Samen met Van Aetsveld is ‘de Kansenmakelaar’ ontwikkeld, een methodiek die Afpak-kansen ontdekt en de ketenpartners in staat stelt hier gezamenlijk in te investeren en ze te begeleiden naar uitvoering. Van Aetsveld faciliteerde het gezamenlijke ontwikkelproces dat leidde tot het ontstaan van de ‘Kansenmakelaar’ en bereikte daarmee dat de ketenpartners in toenemende mate gezamenlijkheid in de zingeving bij hun project ervoeren en dat kansen ook echt gerealiseerd werden.