Ketenregisseur Afpakken bij RIEC Den Haag

  Samenwerken is nodig om grip te krijgen op georganiseerde criminaliteit. Bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum in Den Haag werken elf organisaties samen onder een convenant. Zij pakken samen de georganiseerde criminaliteit en ondermijning aan. Net zoals alle andere RIEC’s in het land dat doen. In veel van de zaken binnen het RIEC speelt het ‘afpakken’ van het geldelijk gewin. Criminelen of de criminele organisatie verdienen immers geld bij het plegen van een strafbaar feit. De ketenregisseur Afpakken zorgt voor samenwerken: Misdaad mag niet lonen!

  Zicht op geldstromen door samenwerken

  Door samenwerken krijgen we echt zicht op de geldstromen. Elke RIEC-partner verzamelt op zijn eigen manier de (financiële) informatie. En kan diverse interventies inzetten om het geld ‘af te pakken’. Maar het échte effect wordt pas bereikt als de informatie samengebracht wordt. Dan ontstaat er een volledig beeld. Hierdoor kunnen de meest effectieve interventies worden bepaald en samen ingezet.

  Als ketenregisseur afpakken op zoek naar interventies

  In de rol van Ketenregisseur Afpakken heeft Van Aetsveld de elf organisaties gestimuleerd tot samenwerken. Daarbij is gezocht naar een manier waardoor interventies nu in gezamenlijkheid worden ingezet. Dit vergde veel afstemming en begrip van elkaars belangen, het maken van concrete afspraken en vooral elkaar ontmoeten en leren vertrouwen.

  Meer weten?

  Van Aetsveld heeft samen met de politie het ketenprogramma Afpakken opgestart. En we ondersteunen verschillende gemeenten, zoals Gouda en Bergen op Zoom, bij het aanpakken van ondermijning. Ook geïnteresseerd in deze aanpak? Neem contact met ons op.