Hoofd Management Office a.i.

    Bij DJI was er vraag naar een ad interim hoofd Management Office. Onder de afdeling Management Office vallen de disciplines portfoliomanagement, planning & control, contractmanagement, administratieve organisatie & kwaliteit. Deze rol is een jaar lang ingevuld door Van Aetsveld, waarbij de afdeling is opgezet en uitgebouwd. Door de gezamenlijke inspanning van Van Aetsveld en het team van DJI zijn de gewenste resultaten bereikt in de verdere professionalisering van de Directie Informatievoorziening. Tevens is het, met een sterk verbeterd portfoliomanagement proces, gelukt om inzicht en grip op de projectenportefeuille te verkrijgen.