Business Projectmanager voor Metro en Tram voor ICT Centralisatie

    In het kader van een grote reorganisatie in de Gemeente Amsterdam worden alle decentrale ICT-afdelingen gecentraliseerd tot een centrale afdeling ICT. Voor Metro en Tram was de uitdaging om, als een van de eersten, die transitie zo ongestoord mogelijk te laten verlopen en ondertussen ook zo veel mogelijk verbeteringen in de geboden ICT-faciliteiten door te voeren. Van Aetsveld heeft deze transitie in de rol van business projectmanager begeleid. Toepassingen zijn beoordeeld op belang en gebruik, scenario’s voor migratie en implementatie zijn opgesteld en uniformering naar gemeentelijke standaard applicaties heeft plaatsgevonden. Andere afdelingen van de Gemeente Amsterdam en de centrale afdeling ICT hebben hierna flink hun voordeel gedaan met de bij Metro en Tram opgedane ervaring.