Business projectmanager Metro en Tram

    Voor het project Noord/Zuidlijn was het een uitdaging het proces van levering van documentatie voor de het proces van oplevering en acceptatie in goede banen te leiden. De volledigheid en kwaliteit van documenten moest door diverse belanghebbenden kunnen worden beoordeeld. Tevens moest op ieder moment inzichtelijk zijn in welke documenten en volgens wie er nog bepaalde nog openstaande punten zijn. Van Aetsveld heeft als business projectmanager leiding gegeven aan het project, door een derde partij aan te sturen die hiervoor een ICT-toepassing (Q-portal) realiseerde. Het ICT-systeem is volgens op een Agile-werkwijze gemaakt, getest en ingevoerd en ingepast in het proces van oplevering en acceptatie. De komende jaren zal dit systeem een cruciale rol spelen bij de oplevering, in gebruik name en uiteindelijk het beheer van de Noord/Zuidlijn.