Adviseur Duurzaamheid

    Voor de afdeling Spoorkruisingen zijn diverse intervisie workshops verzorgd, gebaseerd op het boek “Sustainability in projectmanagement”, van onze collega’s Ron Schipper en Gilbert Silvius. Tijdens deze workshops is gediscussieerd over de betekenis van duurzaamheid in de Spoorkruising projecten en zijn indicatoren geïdentificeerd die relevant zijn voor het projectproces.

    Zo heeft ProRail besloten deel te nemen aan Duurzaam GWW. Dit is een samenwerkingsverband van marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten gericht op het duurzamer maken van de Spoor-en Grond-, Weg- en Waterbouw. Binnen het samenwerkingsverband Duurzaam GWW is een generieke aanpak ontwikkeld waarmee duurzaamheid daadwerkelijk kan worden geïmplementeerd in projecten. ProRail heeft in een aantal pilotprojecten deze aanpak en bijbehorende tooling getoetst. Van Aetsveld is als specialist voor duurzaam projectmanagement gevraagd om bij enkele pilotprojecten als adviseur betrokken te zijn.