Doe mee aan de Innovatie Challenge Veilige Samenleving

  Van Aetsveld Veiligheid en Innovatie werkt ook dit jaar mee aan de Innovatie Challenge Veilige Samenleving. Deze Challenge is een initiatief van de Blomberg Society en het doel is nieuwe antwoorden te ontwikkelen voor actuele veiligheidsvraagstukken. De Don Berghuijs Award die hiermee verbonden is, zal wederom in december 2016 worden uitgereikt aan het meest innovatieve en bruikbare initiatief. Wilt u meedoen met de Innovatie Challenge Veilige Samenleving? Via dit inschrijfformulier kunt u zich aanmelden tot uiterlijk begin mei 2016. Xander Beenhakkers, adviseur van de jury, vertelt waarom hij en zijn Van Aetsveld collega’s zich voor deze Challenge inzetten.

  Dynamisch innovatieproces
  ‘Permanente innovatie is nodig om antwoorden te geven op de veiligheidsvraagstukken waar de maatschappij voor staat. Deze innovatie is alleen mogelijk in een dynamisch innovatieproces tussen ‘triple helix’ partners: publiek, privaat en kennisinstellingen. De Innovatie Challenge vinden wij een hele goede aanjager en versneller voor permanente innovatie.’

  Kennisdelen is key
  Mijn collega’s bij Van Aetsveld en ik opereren vaak met partners uit het publieke en private domein, alsmede met kennispartners. Juist het delen van kennis en ervaring en vervolgens de goede stappen zetten, maakt de wereld veiliger. De rol van Van Aetsveld in dit initiatief is ervoor te zorgen, dat het innovatieproces goed verloopt, dat iedereen zijn ei erin kwijt kan en creativiteit wordt gestimuleerd. Er wordt dus continu met betrokkenen gestreefd naar het maximale eindresultaat.

  Van Aetsveld kennis
  Op de vraag welke kennis Van Aetsveld toe wil voegen aan de nieuw te ontwikkelen antwoorden, zegt Xander het volgende: ‘Wij zijn gespecialiseerd in het realiseren en implementeren van gestelde doelen en geloven dat iedere organisatie het in zich heeft om haar doelen te realiseren. Wij voegen onze kennis van en ervaring met projectmanagement en programmamanagement, veranderkunde en samenwerkingsvraagstukken toe aan de nieuw te ontwikkelen antwoorden en dragen zo bij aan het feitelijk realiseren en implementeren van deze antwoorden.’

  Ondermijning
  Over welke maatschappelijke uitdagingen Xander ziet op het thema Veilige Samenleving heeft hij een duidelijk visie. ‘De grootste uitdaging zien we in het (on)vermogen van de overheid om als één overheid op te treden tegen (al dan niet georganiseerde) criminaliteit. Daarnaast blijkt innoveren in een publiek-private relatie een uitdaging. Als inhoudelijk thema zien wij ondermijnende criminaliteit als de ‘highest impact crime’ omdat de maatschappelijke impact enorm kan zijn zonder dat dit direct zichtbaar wordt.’

  Heeft u vragen? Xander Beenhakkers is te bereiken op 06 – 50255012