Rondetafelbijeenkomst: Is het hoger onderwijs klaar voor Agile werken?

  Veel organisaties zijn hun werkwijze aan het veranderen en gaan ‘Agile werken ‘. Met zelforganiserende teams werkt men in korte sprints aan toegevoegde waarde voor klanten. Een hele andere manier van werken dan een traditionele wijze van projecten initiëren en uitvoeren. Inmiddels heeft een aantal bekende Nederlandse organisaties, zoals: ING, APG, Kadaster, etc. ervoor gekozen om Agile tot hun werkwijze te maken.

  agile

  Ook in het onderwijs zijn ontwikkelingen op Agile gebied waar te nemen, zoals het initiatief Eduscrum. Agile werken vraagt een behoorlijk andere organisatie-opzet en andere organisatiecultuur. De vraag is: Is het hoger onderwijs klaar voor Agile werken? En biedt deze werkwijze voordelen voor het onderwijs, bijvoorbeeld omdat de snelheid van veranderen significant wordt verhoogd?

  Een verkenning van Agile werken in het hoger onderwijs voor u…

  Bij Van Aetsveld hebben we al verschillende veranderuitdagingen op een Agile manier opgepakt en wij zien ook hele goede mogelijkheden voor het onderwijs. Daarom willen we een Ronde Tafel organiseren over dit onderwerp. Met Agile experts en met collega’s van andere onderwijsinstellingen gaan wij over deze werkmethode in gesprek en delen elkaars ervaringen. Hebt u interesse, meldt uzelf en/of uw relatie aan via email.

   

  Remy Armand CollarisDe ervaren Agile-coach Remi-Armand Collaris neemt u bij deze ronde tafel mee in de principes van Agile werken en wat dit betekent voor een onderwijsorganisatie.

   

   

   

   

   

  Over de Ronde Tafelbijeenkomst

  Dit is een interactieve bijeenkomst met een select gezelschap van maximaal twaalf genodigden, die allen in soortgelijke functies werkzaam zijn bij vooraanstaande instellingen of bedrijven. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring over een bepaald thema, met de focus op de vakgebieden verandermanagement en projectmanagement.

  Wanneer is deze Ronde Tafelbijeenkomst?

  De bijeenkomst wordt nog gepland.

  Wie kan er deelnemen aan deze Tafel?

  Alle managers en leidinggevenden in een hoger onderwijsinstelling die betrokken zijn bij projecten en veranderingen en geïnteresseerd zijn in Agile werken.

  Waar kan ik me aanmelden?

  Stuur een email naar info@aetsveld.nl.

  Heeft u vragen?

  Bel 033 422 35 35

  Onderwijsorganisaties die hebben deelgenomen aan Ronde Tafels

  Avans Hogeschool, Erasmus universiteit, Fontys Hogeschool, Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente, Vrije Universiteit Amsterdam, Windesheim Hogeschool.

  Quotes van deelnemers

  ‘Verfrissend, inspirerend, verrijkend! Deze bijeenkomsten voegen daadwerkelijk iets toe!’
  Jaap van Voorst, Hogeschool Utrecht

  ‘Wat mij betreft een effectieve en efficiënte manier om ervaringen uit te wisselen en je referentiekader te verbreden. Van Aetsveld zorgt voor een ontspannen, gelijkwaardige en constructieve begeleiding.’
  Jacob Nauta, Hogeschool Rotterdam