Big data in het veiligheidsdomein

  In het blad Security Management nummer ½ van 2017 staat een interview met Mark Albers over Big data in het veiligheidsdomein. Naar aanleiding van het artikel geeft hij je handvatten voor het verzamelen van informatie. En wie doorleest treft een link met relatiekorting aan!

  Hoe bouw je een big data set?

  Waar hou je rekening mee bij het verzamelen van data voor big data analyses? Wat nou als je binnen je gemeente een probleem signaleert en informatie wilt gebruiken om tot aanpak te komen. Informatie die je gaat verzamelen als big data; geschikt voor nauwkeurige statistische analyses. Met de volgende stappen voorkom je problemen, zodat je je energie kunt richten op het aanpakken van het probleem.

  Persoonsinformatie ja of nee?

  Als eerste is het van belang om te bepalen of de gegevens die je verzamelt te herleiden zijn tot een persoon. Als dat niet het geval is, kan je relevante informatie verzamelen, opslaan en gebruiken.

  Wat is het probleem?

  Antwoord geven op deze vraag is vaak al een kunst op zich. Wat willen we eigenlijk bereiken, welke probleem pakken we op en welk effect willen we uiteindelijk bereiken? Het formuleren van een doel helpt om de partijen van wie je informatie wilt gebruiken te binden aan het doel. Deze fase vraagt om betrokkenheid, gedeelde belangen en het uitspreken van verwachtingen. Dat kan intern tussen diensten of afdelingen en ook extern met partners in de (veiligheden-) keten.

  Welke partijen spelen een rol?

  In de vorige stap is naar het doel gekeken. Probeer breder te kijken dan je “normale” patroon. Wees creatief, welke aspecten spelen een rol bij het bepalen of in kaart brengen van een probleem? Als we willen weten hoeveel drugs gebruikt worden, loont het om met de rioolbeheerders en beheerders van zuiveringsinstallaties te praten. Doe een omgevingsanalyse.

  Wie is de probleemeigenaar?

  Als we in kaart hebben welk probleem we aanpakken en wie er een rol in spelen, moeten we bepalen wie welke (wettelijke) mogelijkheden heeft om het probleem aan te pakken. En als dat meer partijen zijn, hoe die zich tot elkaar verhouden. Denk aan volgordelijkheid bij inzet van privaat-, civiel-, fiscaal, bestuurs- en strafrecht.

  Op welke basis gaan we informatie uitwisselen?

  Ga na of er afdoende wettelijke basis is. Soms zijn er al bestaande convenanten beschikbaar die gebruikt kunnen worden. Check daarvan dan wel de doelbinding. Is het doel in lijn van het convenant en onderschrijven de convenantpartijen het doel allemaal?

  Deel je informatie

  Hierbij spelen zaken als het formaat van aanleveren en het verifiëren van de kwaliteit van de data. Daarnaast moeten afspraken worden gemaakt en nagekomen over geheimhouding, doelbinding bij gebruik en vernietiging.

  En dan … ga je analyseren, handelen en evalueren

  Na het doorlopen van de voorgaande stappen kan je dan echt aan de slag. Nu je de informatie hebt en mag gebruiken voor het doel waarvoor deze verzameld is, kan je aan de slag om te gaan analyseren. En die analyses kunnen weer leiden tot acties die je samen met partners uit kunt voeren.

  Door te evalueren sluit je de feedback cyclus en kan je bepalen of de huidige datasets afdoende zijn om je doel te bereiken. Soms blijkt dan dat er aanvullende informatie nodig is. En dan start je eigenlijk weer bij de eerste stap.

  Samenwerken aan veiligheid

  Een sleutel voor succes is het bij elkaar brengen van de partijen die samen gaan werken. Het maken van een big data analyse is immers het resultaat van een samenwerking tussen partijen. Van Aetsveld ondersteunt met “ontkleurde” integraal projectleiders het bij elkaar brengen van partijen. Onze onafhankelijke rol en positie waarborgt het boven tafel krijgen van de belangen en mogelijkheden om informatie te delen.

  Wil je meer weten of heb je vragen over dit onderwerp. Mark Albers wisselt graag van gedachten en denkt mee. Of geef je hier met korting op voor de cursus Big Data in het Veiligheidsdomein van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.