Projecten als aanjager voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Vrijwel elke organisatie wil een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat blijkt in praktijk vaak nog lastig te realiseren. Want, hoe neem je maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) daadwerkelijk op in je bedrijfsprocessen? Onze oud-collega’s Ron Schipper en Gilbert Silvius zijn ervan overtuigd dat projecten aanjager voor MVO kunnen zijn.

  Onderzoek naar verankering MVO-strategie

  Daarom hebben zij onderzocht hoe project portfoliomanagement bij kan dragen aan het verankeren van duurzaamheid in een organisatie. En u kunt ons helpen dat inzicht te vergroten! Want uw portfolio aan projecten is immers toch ook het hulpmiddel om een strategie te implementeren?

  Denkraam opgesteld

  In hun publicatie “Towards a conceptual framework for sustainable project portfolio management” hebben zij een denkraam ontwikkeld. Daarbij gaan ze uit van de vier belangrijkste concepten van duurzaamheid (MVO) en de vijf belangrijkste concepten van project portofolio management (PPM). De uitkomst is een model waarin de relatie wordt gelegd. Daarmee wordt duidelijk welke bijdrage het project portfolioproces kan leveren aan MVO.

  Tipje van de sluier

  De vier belangrijkste concepten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn:

  1. Gericht op de levenscyclus van korte, midden en lange termijn;
  2. Triple bottom-line: people, planet, profit;
  3. Stakeholdermanagement; bereik een win-win;
  4. Compliance, transparantie en accountability

  En de vijf belangrijkste concepten van Project portfolio management:

  1. Gericht op de context van de organisatie; zorgt voor het succes van de business;
  2. In lijn met de strategie van de organisatie; gericht op realisatie van die strategie;
  3. Besluitvormingsgericht; kent een helder proces van verantwoording en besluitvorming;
  4. Resource allocation; zoekt een optimum in de beschikbare middelen als tijd, geld en menskracht;
  5. Een (bestaand) gestructureerd proces, dat in continuïteit wordt uitgevoerd.

  Projecten als aanjager voor MVO

  Het resulterende denkraam is weergegeven in de onderstaande figuur. En maakt duidelijk welke bijdrage het project portfolioproces kan leveren aan het realiseren van MVO ambities.

  Projecten als aanjager bij MVO

  Zullen we samen met u verder ontwikkelen?

  Uit het onderzoek is duidelijk geworden, dat er op dit gebied nog maar weinig onderzoek is gedaan. En dat leidt weer tot de overtuiging, dat dit onderzoek vervolg moet krijgen. Om te beginnen in de praktijk. Want werkt het ook zo? Onze vraag is of u samen met de MVO-manager van uw organisatie, uw portfolioproces eens tegen dit denkraam wilt aanleggen? Dan kunnen we samen met u kijken waar de gap zit en vervolgacties definiëren. Stuur voor een afspraak een bericht naar info@aetsveld.nl.